Skip to main content
8. maj 2023

Sundheds- og omsorgsmedarbejdere i Københavns Kommune får topkarakterer af brugerne

Trods covid-19 og massiv mangel på arbejdskraft i ældreplejen udtrykker brugerne af Københavns ældrepleje og sundhedstilbud tårnhøj tilfredshed med medarbejderne.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

Trods covid-19 og massiv mangel på arbejdskraft i ældreplejen udtrykker brugerne af Københavns ældrepleje og sundhedstilbud tårnhøj tilfredshed med medarbejderne.

Hvert år undersøger Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, hvor tilfredse brugerne af kommunens sundheds- og omsorgstilbud er med den service, de får.

Og selvom ældreplejen er under pres efter flere år med covid-19 og en stor mangel på uddannet arbejdskraft, så lykkes medarbejderne med at levere en fremragende indsats. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, får medarbejderne i gennemsnit knap 4,5, når brugerne vurderer medarbejdernes venlighed og imødekommenhed. Det fremgår af ny brugertilfredsundersøgelse for 2022.

– Det gør mig selvfølgelig enormt stolt, at dem, vi er der for, er så glade for vores medarbejdere. Og jeg synes, det understreger, at selvom der er mange store udfordringer på sundheds- og ældreområdet, så er der også rigtig mange ting, som vi lykkes godt med hver eneste dag, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Brug for flere medarbejdere

Tilfredsheden med forvaltningens sundheds- og omsorgsmedarbejdere har ligget stabilt højt de senere år, og det fortjener fokus, mener borgmesteren.

– Vores dygtige medarbejdere løber stærkt hver dag, og de mangler uddannede kolleger. Alligevel formår de at sætte meget positive aftryk hos borgerne, og det siger jo noget om deres professionalisme. Jeg håber, at vi kan lykkes med at trække flere nye kolleger til sundheds- og omsorgsfagene, hvor man virkelig kan være med til at gøre en stor forskel for dem, som har brug for vores hjælp, siger Sisse Marie Welling og tilføjer:

– Manglen på medarbejdere i ældreplejen og på sundhedsområdet generelt er den største udfordring, vores velfærdssamfund står over for de kommende år. Det er en krise, som bare vokser sig større og større. Vi kan gøre noget som arbejdsgiver for at trække nye medarbejdere til, og det prøver vi af al kraft. Men vi er også nødt til at have Christiansborg på banen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen for 2022 viser, at den generelle tilfredshed med sundhedstilbuddene i København er høj. (Se vurdering for de enkelte centre og områder i boks). Konkret er det lykkes at løfte for eksempel det sociale samvær, som har haft lidt trange kår under covid-19, til et højere niveau. Således vurderes det sociale samvær nu generelt til 3,8 mod 3,6 i seneste undersøgelse fra 2021.

 

Udvalgte resultater fra bruger-tilfredshedsundersøgelsen 2022 Vurdering af medarbejdere Samlet tilfredshed med tilbuddet
Aktivitetscentre: 4,7 (ud af 5) 4,5
Center for Kræft og Sundhed 4,7 4,4
Center for Diabetes 4,7 4,3
Tilbuddet Sund Vægt (unge) 4,6 4,1
Neurorehabilitering 4,5 4,1
Genoptræningscentre 4,5 4,0
Visitation 4,3 4,0
Hjemmepleje 4,3 3,9
Pårørende til plejehjemsbeboere 4,3 3,8
Plejehjem 4,1 3,9
Rehabiliteringscentre 4,1 3,5

 

Knap 8.500 borgere medvirker i undersøgelsen, som kan læses for de forskellige områder her.