Skip to main content
14. december 2023

Støttefond støtter ny multihal i udsat boligområde med historisk stor bevilling

Tingbjerg kan se frem til en ny multihal med en historisk stor donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNING

Tingbjerg kan se frem til en ny multihal med en historisk stor donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Samtidig vil Københavns Kommune løfte Tingbjerg Idrætspark, og på den måde bliver området et nyt og moderne idrætscentrum for alle københavnere og et nyt venue til kulturevents.

En ny, stor multihal med potentiale til at blive et nyt arkitektonisk vartegn for Tingbjerg er på vej til København. Multihallen kommer til at rumme mange funktioner til gavn for områdets borgere og københavnerne i bred forstand.

Det vil koste i omegnen af 500 millioner kroner i 2023-priser at opføre multihallen, og Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager med 400 millioner kroner til byggeriet. En historisk stor enkeltstående donation. Københavns Kommune vil stille det resterende beløb til rådighed.

Den A.P. Møllerske Støttefonds formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla siger:

Det er Fondens ønske, at den kommende multihal vil blive til gavn for det lokale idræts- og kulturliv i Tingbjerg, men også at multihallen skaber nye attraktive rammer for aktivitet og samvær, som vil tiltrække mennesker fra hele København. Og dermed skabe en udvikling i området, som vil være til glæde for hele hovedstaden.

Tingbjerg er efter flere års udfordringer atter en bydel i positiv forandring med blandt andet nye boliger, butikker og daginstitutioner.

I de kommende år forventes op mod 3.000 nye indbyggere i Tingbjerg, og Københavns Kommune gennemfører et løft af infrastrukturen i området.

Tingbjerg blev sidste år taget af regeringens liste over udsatte boligområder, og det er meningen, at multihallen skal være med til at åbne bydelen for andre københavnere til sportslige og kulturelle aktiviteter.

Omkring den nye hal vil Københavns Kommune bidrage med et løft af Tingbjerg Idrætspark. København mangler i høj grad idrætsfaciliteter, og den nye hal vil tilføre tiltrængt idrætskapacitet til byen.

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) siger:

På Københavns vegne vil jeg gerne sige tusind tak for den store donation til en multihal i Tingbjerg. Den vil være en vigtig del af byudviklingen og være med til at videreudvikle lokalområdet og løfte hele hovedstadens idræts- og kulturfaciliteter. Multihallen bliver et unikt og åbent sted for alle københavnere, de mange lokale foreninger og byens gæster. Den vil være med til at understøtte fællesskaber og skabe sammenhængskraft, der er så vigtigt for et byområde. Hallen skal bruges hver dag, være fyldt med liv og give noget til bydelen, og så kan den også lejlighedsvis bruges til store begivenheder som et VM i håndbold og koncerter. Derudover er mit håb, at vi også kan sikre passagergrundlag til en udvidelse af metroen.

I det nye år udskrives der en arkitektkonkurrence, og der igangsættes en visionsproces, hvor bl.a. lokalområdet, foreninger og eksperter kan komme med input til, hvad multihallen skal kunne.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A) siger:

Kultur og idræt skal være for alle og ud i alle bydele i København. Vi nåede sidste år en vigtig milepæl, da Tingbjerg kom af statens liste over parallelsamfund. I næste års budget investerer vi massivt i de københavnere, der bor i området. Og med Den A.P. Møllerske Støttefonds multihal kan vi tage det næste store skridt på vejen mod det nye Tingbjerg. Som overborgmester vil jeg gerne sige tak for det stærke partnerskab med fonden og den generøse donation. Multihallen vil blive et fantastisk aktiv for lokalområdet og for hele København.

Fakta

Om multihallen

 • Multihallen bliver ca. 12.000 m2. Den præcise placering er endnu ikke besluttet udover, at den skal ligge i Tingbjerg Idrætspark.
 • Multihallens funktioner og faciliteter besluttes efter dialog med københavnerne. Hallen skal bl.a. rumme:
  – Idrætsfaciliteter, som alle københavnere og ikke mindst lokale foreninger i Tingbjerg kan bruge.
  – Faciliteter til selvorganiseret idræt.
  – Omklædning og badefaciliteter.
  – Plads til cafe og foreningslokaler.
  – Mulighed for at afvikle sports- og kulturbegivenheder med publikumspladser.
  – Sammen med etableringen af hallen gennemføres et gennemgribende løft af de udendørs faciliteter i Tingbjerg Idrætspark.
 • Hallen skal være et nyt vartegn for Tingbjerg med en høj arkitektonisk kvalitet. Den A.P. Møllerske Støttefond udskriver en arkitektkonkurrence, hvor også lokalområdet, foreninger og eksperter vil blive inddraget i forarbejdet. Områdets grønne karakter bliver bevaret, og bygningen opføres med fokus på klima og bæredygtighed.
 • Økonomi
  – Multihallen forventes at koste op til 500 mio. kr. Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 400 mio. kr. til opførslen, hvoraf en del af beløbet er afsat til at sikre en særlig høj arkitektonisk og bygningsmæssig kvalitet med fokus på bæredygtighed.
  – Københavns Kommune har i Overførselssagen 2023 allerede afsat 101 mio. kr. i en pulje til nye idræts- og kulturfaciliteter, og har i Budget 2024 afsat yderligere 100 mio. kr. til samme formål.
  – Københavns Kommune finansierer de nye udendørs idrætsfaciliteter og et generelt løft af Tingbjerg Idrætspark i tilknytning til multihallen.
 • Multihallen skal anlægges af en selvstændig byggefond og forventes åbnet i 2029.
  Baggrund: Idrætsfaciliteter i Københavns Kommune
  Ifølge Idrættens Analyseinstitut er der i gennemsnittet tre-fire gange så mange indbyggere pr. idrætsfacilitet i hovedstaden som på landsplan.
  Efterslæbet betyder, at ventelister har været et problem i København i mange år.
  Udfordringen forstærkes af, at Københavns Kommune og de omkringliggende kommuner oplever en markant befolkningsvækst. Fra 1995 til 2022 er Københavns Kommune vokset fra 471.300 borgere til 644.425 borgere. Ser man fremad, ventes befolkningstallet at stige med yderligere 8.000 borgere om året de næste 10 år.
Baggrund: Udviklingsplanen for Tingbjerg
 • Tingbjerg blev anlagt som en moderne bydel mellem 1959 og 1971, men har i en periode været en af de mest udsatte bydele i København.
 • Tingbjerg er i dag inde i en positiv udvikling og på vej til at blive en blandet bydel.
 • Tingbjerg blev taget af regeringens parallelsamfundsliste den. 1. dec. 2022, og der er vedtaget en langsigtet udviklingsplan for bydelen.
 • Hovedgrebene i udviklingsplanen er at skabe bedre sammenhæng mellem bydelen og resten af København samt at supplere den almene bebyggelse med over 1.000 nybyggede private boliger, som på sigt kommer til at udgøre en tredjedel af samtlige boliger i bydelen.
 • Københavns Kommune investerer samlet mellem 0,5 – 1,0 mia. kr. i et løft af skoler, daginstitutioner, infrastruktur og nye boliger. Før fondsdonationen indbefattede løftet ikke kultur- og fritidslivet.
 • Udover arkitektkonkurrencen og borgerdialogen skal der indledes en proces om rammerne for byggeriet, da Tingbjerg Idrætspark indgår i Fingerplan 2019.