Skip to main content
25. maj 2023

Stærke værdier og fokus på respektfuld kommunikation sikrer pris til Ishøj Jobcenter

Indsatsen hos Ishøj Jobcenter er blevet belønnet med Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ARBEJDSMILJØRÅDET. PRESSEFOTO: Arbejdsmiljørådet/Thomas Søndergaard

En ledelse med fokus på respektfuld kommunikation har medført lavt sygefravær samt hurtig og god rekruttering til Danmarks yngste jobcenter. Indsatsen hos Ishøj Jobcenter belønnes nu med Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

Lige siden Ishøj Jobcenter åbnede dørene i 2022, har ledelsen lagt vægt på at integrere stærke værdier hos medarbejderne. Og alt tyder på, at det har båret frugt. På bare ét år har jobcenteret ansat 20 nye medarbejdere, og sygefraværet ligger på 3,4 procent, sammenlignet med et samlet fravær på 5,9 i Ishøj Kommune.

Den store indsats med at integrere værdierne belønnes nu med Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien psykisk arbejdsmiljø. Formanden for Arbejdsmiljørådet, Cristina Lage, er imponeret over indsatsen, der får rosende ord med på vejen.

Indsatsen hos Ishøj Jobcenter bærer præg af en insisteren på, at udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø også skal komme til udtryk i mødet med borgeren. På fineste vis står kerneopgaven dermed i centrum for afsættet, der skaber det gode psykiske arbejdsmiljø. Desuden vil jeg fremhæve ledelsens værdier om ordentlighed, værdighed og respektfuld kommunikation, som ser ud til at virke rigtig godt. Den ihærdige indsats gør en forskel, når sygefraværet i jobcentret ligger markant lavere end i kommunen generelt. Virkelig godt gået og stort tillykke til Ishøj Jobcenter, siger Cristina Lage.

Brugerrepræsentanter holder værdierne i hævd

Arbejde med organisationskulturen og værdierne opstod blandt andet i kølvandet på konstruktiv kritik fra jobcenterets brugerrepræsentanter. I dag er 90 procent af al feedback positiv med få forslag til forbedringer. Således bliver jobcenterets værdier og organisationskultur i høj grad holdt i hævd, når medarbejderne dagligt møder borgerne.

Hvis jeg som chef skal sikre mig, at mine medarbejdere går glade på arbejde hver dag, er jeg nødt til at tænke på de faktorer, der påvirker deres arbejdsglæde. Derfor har vi fra start af lagt vægt på, at vi skal møde borgerne med respekt, anerkendelse og værdighed, siger Jørgen Dan Pedersen, centerchef for Ishøj Jobcenter. Han fortsætter:

Borgerne skal føle sig set, hørt og forstået. Det er utrolig vigtigt at møde dem med en positiv tilgang og spørge ‘Hvordan kan jeg støtte dig? Hvad kan jeg gøre for at få dig tilbage i arbejde? Hvad har du brug for?’ I stedet for en systemtilgang med fokus på krav, siger Jørgen Dan Pedersen.

I bedømmelsen lægger Arbejdsmiljørådet blandt andet vægt på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø internt også kommer til udtryk i mødet med borgeren. Indsatsen udmærker sig derfor på kerneopgaven, og hvordan denne bidrager til det gode arbejdsmiljø.

Om Ishøj Jobcenter

Ishøj Jobcenter er landets yngste jobcenter og blev etableret den 1. januar 2022. Indtil da havde Ishøj Kommune et fælles jobcenter med Vallensbæk Kommune. Medarbejderstaben på 72 ansatte er en sammenbragt flok, hvor nogle er blevet overdraget fra Vallensbæk Kommune og andre var ansat i Ishøj på forhånd. Kerneopgaven er at bistå ledige kandidater i at komme ind på arbejdsmarkedet og opnå hel eller delvis selvforsørgelse.

● Vinder af Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien psykisk arbejdsmiljø
● Adresse: Vejlebrovej 59a, 2635 Ishøj
● Kontaktperson: Jørgen Dan Pedersen, T: 40242868, M: jdanp@ishoj.dk

Om Arbejdsmiljøprisen

Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, som gør noget særligt for arbejdsmiljøet, og som kan inspirere andre. De 12 nominerede arbejdspladser og de fire vindere udvælges af en dommerkomité, der består af repræsentanter fra DA, FH, KL, Lederne og Akademikerne og formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage.

o Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2023 blev kåret onsdag d. 24. maj i Centralværkstedet i Aarhus
o Information på arbejdsmiljoeprisen.dk