Skip to main content
26. juni 2023

Skal jeres projekt vinde Blandet By Prisen?

Blandet By Prisen tildeles et nyt eller transformeret boligområde, der er lykkedes med at skabe en attraktiv, blandet by med aktivitet.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA LANDSBYGGEFONDEN

Nu er det tid til at indstille projekter til Blandet By Prisen. Prisen uddeles af Landsbyggefonden og nyhedsmediet Byrummonitor og tildeles et nyt eller transformeret boligområde, der er lykkedes med at skabe en attraktiv, blandet by med et aktivt fællesskab på tværs af forskellige typer af beboere.

I Danmark ser vi en risiko for øget opsplitning mellem land og by og opdeling i byområderne, hvor forskellige indkomstgrupper i stigende grad bor hver for sig. Udviklingen kan have uheldige konsekvenser, og med denne pris hylder vi nogle af de aktører og projekter, som formår at adressere problemstillingen, siger Landsbyggefondens direktør Steen Birkedal.

Det er andet år, at Blandet By Prisen uddeles. Sidste år vandt Musicon-projektet i Roskilde. Årets vinder kåres til november, men der åbnes allerede nu for indstillinger. Man kan indstille boligområder, bydele eller kvarterer i hele landet, som enten er nyopførte eller transformerede inden for de seneste fem år.

Blandt de indstillede projekter vil en fagjury udpege et vinderprojekt. Juryen, der ledes af seniorforsker Marie Stender, vil bl.a. lægge vægt på, at projektet kan fremvise resultater, som viser, at projektet er blevet en vellykket, blandet by med fællesskaber på tværs af beboerne. Der vil desuden blive lagt vægt på tværfaglighed og innovative tanker om boligformer, konstruktion, finansiering eller bæredygtige tiltag. Endelig vil juryen lægge vægt på, om projektet er skalerbart og giver noget tilbage til det omkringliggende samfund.

Redaktør for Byrummonitor, Frederik Buhl Kristensen, håber, at prisen kan tjene til inspiration for andre:

Det er en afgørende del af mediers rolle at skrive om udfordringer, konflikter og projekter, der går galt, men vi må ikke glemme de projekter, der går godt. I en tid med store udfordringer har vi brug for gode løsninger, som andre kan lære af. Derfor er Blandet By Prisen både en hyldest af gode projekter og et forsøg på at udbrede gode erfaringer og ideer, siger han.

Læs mere om Blandet By Prisen på sitet: www.byrummonitor.dk/blandetby, hvor man kan læse mere om prisen, kriterier for prisen, samt indstille projekter.