Skip to main content
30. august 2023

Skærpede procedurer for eftersøgning af psykiske syge

København Vestegns Politi har skærpet procedurerne for politikredsens eftersøgning af psykiske syge med behandlingsdom.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

København Vestegns Politi har skærpet procedurerne for politikredsens eftersøgning af psykiske syge med behandlingsdom, som skal indlægges til psykiatrisk behandling.

Efter det alvorlige knivoverfald på Psykiatrisk Center Glostrup fredag den 21. juli, hvor en ansat mistede livet, en anden blev alvorligt såret og en tredje lettere såret, har Københavns Vestegns Politi sideløbende med drabsefterforskningen gennemgået sine arbejdsgange for at uddrage læring, forbedre og understøtte den eksisterende håndtering af eftersøgninger af psykiske syge med en behandlingsdom.

”Allerede dagen efter det tragiske overfald på Psykiatrisk Center Glostrup indførte vi øjeblikkeligt en ny procedure for at sikre, at vi først og fremmest har et løbende fokus på at få eftersøgt og pågrebet psykiatriske patienter, som er efterlyste – og det er en proces, vi løbende vil se på,” siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard, Københavns Vestegns Politi.

Chefpolitiinspektøren tilføjer, at eftersøgningen af den nu varetægtsfængslede 41-årige mistænkte gerningsmand bag knivoverfaldet har vist sig at være mangelfuld. 

Skærpede krav til eftersøgning

Københavns Vestegns Politi modtog om eftermiddagen den 6. juli en anmodning fra Psykiatrisk Center Glostrup om at eftersøge den 41-årige mand, som blev anset for at være farlig, til genindlæggelse i medfør af en behandlingsdom, han fik i 2014. 

Årsagen til anmodningen var, at den 41-årige efter at være udskrevet fra Psykiatrisk Center Glostrup var udeblevet fra en aftale dagen før. 

Københavns Vestegns Politi eftersøgte herefter manden på bopælen natten til den 7. juli uden held, hvorefter han blev efterlyst i hele landet i politiets registre. Københavns Vestegns Politi opsøgte endnu en gang hans adresse i løbet af samme formiddag uden at træffe ham. 

Ud over den fortsatte landsdækkende efterlysning hos politiet, blev der ikke aktivt søgt efter ham igen på bopælen.

”Denne sag burde have haft et øget fokus fra politiets side. Vi skærpede straks proceduren, og nu arbejder vi videre på retningslinjer, som skal sikre, at denne type efterlysninger får tilstrækkelig opmærksomhed og prioriteres, indtil vedkommende er i psykiatrisk behandling igen,” siger Knud Stadsgaard.

Rigspolitiet og politikredsene har drøftet sagen med henblik på at sikre, at alle har de fornødne procedurer.

Mistænkte mødte op i psykiatrien 

Drabsefterforskningen har vist, at personale fra Psykiatrisk Center Glostrup og Københavns Vestegns Politi var i kontakt med hinanden, da den 41-årige mand henvendte sig på Psykiatrisk Center Glostrup en lille times tid forud for overfaldet. 

Vurderingen på det tidspunkt var, at der ikke var behov for politiets tilstedeværelse.

Den 41-årige gik fra stedet men kom ifølge sigtelsen tilbage en lille time senere, hvor han overfaldt tre ansatte med kniv og flygtede. Han blev efterfølgende anholdt.

”Fagfolk fra psykiatri og politi vurderede situationen efter bedste evne og besluttede i fællesskab, hvordan de mente, den bedst skulle håndteres. At det gik anderledes og endte fatalt, er dybt ulykkeligt,” siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Deling af viden og information for at optimere eftersøgning

Københavns Vestegns Politi ønsker at styrke den løbende udveksling af information mellem Københavns Vestegns Politi og Region Hovedstadens Psykiatri i eftersøgningssagerne:

”Vi vil gerne sammen med regionen sikre os, at vi løbende får delt al relevant viden om hver enkelt eftersøgt, så vi har de bedst mulige forudsætninger for at få vedkommende fundet og bragt til den rette hjælp,” siger Knud Stadsgaard.

Københavns Vestegns Politi bidrager derfor til Region Hovedstadens Psykiatris analyse og forventer at uddrage læring her fra både til det fortsatte samarbejde og politikredsens eget arbejde med at eftersøge psykiatriske patienter, der skal behandles.