Skip to main content
8. juni 2023

Psykisk sårbarhed blandt unge og på de skrå brædder

I et samarbejde med Det Kongelige Teater og SIND Ungdom brydes tabuer om psykisk sårbarhed, ensomhed og de svære ting i livet.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA DET KONGELIGE TEATER

I maj måned samarbejdede Det Kongelige Teater og SIND Ungdom om at bryde tabuer om psykisk sårbarhed ved at tage ud til lokale SIND Ungdom klubfællesskaber og snakke med lokale unge om ensomhed, sårbarhed og de svære ting i livet.

Snakken om psykisk trivsel skal aftabuiseres, for ensomhed, stress og angst er noget, vi alle kan opleve og ikke bør være bange for at kunne tale om og få hjælp til.

I maj måned besøgte Det Kongelige Teater SIND Ungdoms lokalklubber i Middelfart og Næstved. Her optrådte de to skuespillere Alvin Olid Bursøe, 30, og Kristoffer Eriknauer, 25, med en reading fra forestillingen ”Arven”.

Med udgangspunkt i teksterne fra ”Arven” havde skuespillerne sammen med unge fra lokalmiljøerne en intim og rørende samtale om, hvad de oplever af svære ting og om ikke altid at tro på egne evner. Både de unge skuespillere og de lokale unge oplevede at kunne relatere til hinanden og åbne op om svære oplevelser.

Jeppe på 21 fra Middelfart fortalte om samtalerne:

Det kunne noget helt specielt, at der var professionelle skuespillere, der kendte til og faktisk også kæmpede med lidt af de samme følelser, som os unge går med. Pludselig opdagede man, at vi alle sammen havde gået rundt og haft samme tanker – det, syntes jeg, var lidt vildt. Det virkede også til, at skuespillerne faktisk også fik noget ud af det. Sådan en samtale her er kun god for alle!

Lise, 34, fra Middelfart supplerede:

Det var intenst! Jeg kunne godt lide det intime i, at man kunne sidde og snakke om følelser, og hvordan vi oplever livet – alle vores forskellige livssyn, hvordan vi alle har perioder, hvor det går bedre og andre, hvor det går skidt. Det var også dejligt at opleve, at de ikke er anderledes end mig. De er blot mennesker og det, tror jeg, er vigtigt at huske på – vi er alle mennesker, ikke mere eller mindre.

1 ud af 10 danskere bliver berørt af psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed på et tidspunkt i deres liv, og 3 ud af 10 får brug for hjælp til at få det godt igen. Psykisk sygdom og sårbarhed er noget, alle kan opleve at få tæt ind på livet, og det er vigtigt at kunne have en åben og tabufri samtale om ens mentale helbred.

SIND Ungdom er en landsorganisation med 16 lokalforeninger fordelt i hele landet. Lokalforeningerne drives af frivillige, som står for at drive klubfællesskaber, hvor unge i alderen 16-35 år kan komme og spise aftensmad sammen, hygge og hjælpe hinanden. Klubfællesskaberne har til formål at skabe et frirum med social inklusion for de psykisk sårbare unge i lokalmiljøerne ved at give dem stærke fællesskaber, der kan give håb og mod og ressourcerne til at kunne tage del i samfundet.

Som stor statsvirksomhed ønsker Det Kongelige Teater at tage del i den vigtige snak og agenda, som Sind Ungdom har for at aftabuisere psykisk sårbarhed.