Skip to main content
24. november 2022

Nyt boligområde i Nordhavn skal rumme 40 pct. almene boliger

Nordhavn er under kraftig forvandling, og udviklingen fra havne- og industriområde til en helt ny bydel sker med hastige skridt.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE

Mandag skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget behandle en startredegørelse for en lokalplan, som skal bane vejen for en historisk stor andel af almene boliger i en del af Nordhavn.

Nordhavn er under kraftig forvandling, og udviklingen fra havne- og industriområde til en helt ny bydel sker med hastige skridt. Og nu skal rammerne for næste etape besluttes. Helt konkret handler det om området mellem bassinet Skudehavnen og Færgehavnsvej, som i dag primært er domineret af ubebyggede grunde, opmagasinerede containere samt større og mindre værksteds- og lagerbygninger.

Borgmester er begejstret

Men i nær fremtid skal det nuværende gadebillede erstattes af cykelstier, institutioner og boligbyggeri. Og ud af de omkring 38.000 m2 boliger, som lokalplanen skal give mulighed for, forventes det at hele 40 pct. (svarende til omkring 15.000 m2) kommer til at være almene boliger. Den udmelding vækker begejstring hos teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL):

– Vi mangler i høj grad betalelige boliger i København, og derfor er det især en sejr for københavnerne, at By og Havn nu har truffet en yderst fornuftig beslutning om at gøre plads til 40 pct. almene boliger. Det er et skridt på vejen til at få flere boliger, der er til at betale for de mennesker, der arbejder i byen. Og forhåbentlig er det blot det første af mange områder, hvor de almene boliger kommer til at fylde mere, så vi sikrer en blandet by med bedre sammenhængskraft, siger Line Barfod.

Bunder i samarbejdsaftale

Den historisk høje mængde almene boliger i Nordhavn bunder i den samarbejdsaftale mellem regeringen og Københavns Kommune, som overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren forhandlede på plads i sommeren 2022. Aftalen har et mål om mere blandede byer, hvilket blandt andet skal nås ved at der på By & Havns arealer kan bygges 40 pct. alment. Aftalen tages nu i brug for første gang. Og målet vil By og Havn gerne hjælpe med at nå, fortæller administrerende direktør Anne Skovbro:

– Blandede bykvarterer er bæredygtige bykvarterer. Vi kan mærke, at der er stor efterspørgsel fra københavnerne. Derfor glæder vi os til at komme i gang med visionerne for Svanemølleholm, siger Anne Skovbro.

Grønne områder og daginstitutioner

Planforslagene skal udover boligbyggeri muliggøre grønne områder og en del af gang- og cykelforbindelsen ”det grønne loop”, der udgår fra Århusgade og skal løbe gennem hele Nordhavn. Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker plads til to daginstitutioner på i alt ca. 2.000 m2 i området, og lokalplanen skal også muliggøre to kanaler, der på sigt skal forbinde Skudehavnen med Kalkbrænderiløbet. Bygninger opføres i maksimalt 21 meters højde, og der forventes ikke væsentlige skygge- eller vindgener i det kommende byggeri eller for det eksisterende byggeri i området.

Udover almene boliger skal politikerne også forholde sig til blandt andet parkeringsnorm for biler, omfang og placering af publikumsorientrede funktioner i stueetagerne, som fx butikker og cafeer, samt omfanget af det grønne område langs Skudehavnen.

Indstillingen kan læses her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-28112022/till%C3%A6gsdagsorden/punkt-3