Skip to main content
14. november 2023

Nye levesteder for ålen gør Københavns Havn til verdens første ålerefugium

WWF og By & Havn tager nu endnu et skridt i bevaringsindsatsen for ålen. Den kritisk truede art får flere levesteder i Københavns Havn, som derved bliver til verdens første ålerefugium.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA WWF VERDENSNATURFONDEN

WWF og By & Havn tager nu endnu et skridt i bevaringsindsatsen for ålen i Danmark. Den kritisk truede art får flere levesteder i Københavns Havn, som derved bliver til verdens første ålerefugium. WWF anbefaler samtidig et totalforbud mod ålefiskeri i hele Danmark og genopretning af ålens ødelagte levesteder.

Antallet af unge ål, såkaldte glasål, der kommer til de danske farvande via havstrømmene, er helt nede på 0,6 procent sammenlignet med niveauet for 1980. Derfor er den europæiske ål i dag at finde på den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN’s liste over kritisk truede arter.

Den udvikling vil WWF og By & Havn vende sammen. Derfor udlægger partnerne nu såkaldt ålegrus ved Teglværkshavn i Københavns Havn. Her placeres 800 tons småsten på mellem 16 og 32 millimeter i diameter på bunden af havnen.

Projektet skal skabe flere levesteder for de små ål, som har brug for gemmesteder i form af sprækker og hulrum, indtil de vokser sig større. Desuden placeres 200 teglrør, hvor de voksne ål kan finde skjul.

Det er en fantastisk dag for de små ål under overfladen. De får nu flere gode levesteder og hermed bedre rammer til at vokse sig større og mere robuste. Vi forventer, at tiltaget styrker ålebestanden lokalt, men tiden må vise, om de små ål bliver i havnen eller vandrer ind i Østersøen, siger Henrike Semmler Le, seniorrådgiver inden for hav i WWF Verdensnaturfonden.

WWF’s biologer har sammen med andre eksperter udvalgt netop Teglværkshavn til projektet, fordi der ikke kan vokse ålegræs her. Ålegruset kommer fra grusgrave på land, og stenene er hverken ru eller skarpe. Hermed kan ålen benytte sin særlige graveteknik.

Københavns Havn bliver verdens første ålerefugium

WWF og By & Havn har i forvejen etableret 80 fiskebørnehaver, også kendt som biohuts, forskellige steder i havnen. Formålet er at øge antallet af levesteder for især små fisk. Indsatsen har inspireret virksomheder til at etablere yderligere 120 fiskebørnehaver i havnen, hvilket gør København Havn til verdensrekordholder.

Det er kombinationen af de eksisterende tiltag, fiskeriforbuddet og de 800 tons ålegrus og 200 teglrør, der nu gør Københavns Havn til verdens første ålerefugium. Det vækker både glæde og stolthed i By & Havn:

Vi er nået langt med omstillingen af havnen, men vi skal videre, så vi får endnu mere biodiversitet i fremtiden. Vi er begejstrede for projektet og håber at styrke ålebestanden. Samtidig skal vi lære mere om, hvordan vi skaber nye levesteder for havnens øvrige dyr og planter. Et ålerefugium er noget helt nyt. Ingen andre har gjort noget i så stor skala før. Det er vi stolte af. Tiltaget kommer på et vigtigt tidspunkt, hvor behovet for at beskytte ålen er større end nogensinde før, siger Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn.

Nye levesteder bør kombineres med fiskeriforbud og naturgenopretning

Ifølge Henrike Semmler Le fra WWF kan ålens nye levesteder langt fra vende udviklingen alene. Der er også behov for et totalforbud mod ålefiskeri i hele Danmark og genopretning af artens ødelagte levesteder.

Ålen er kritisk truet i Danmark. Altså er der høj risiko for, at den vil uddø. Derfor bekymrer det os, at det fortsat er tilladt at fange og sælge ål. Et totalforbud mod ålefiskeri – både kommercielt og rekreativt – er nødvendigt for at få ålebestanden op igen, mener eksperter. Irland har forbudt ålefiskeri hele året rundt, og vi bør gøre det samme i Danmark, siger hun.

Danske erhvervs- og fritidsfiskere har de seneste år tilsammen fanget cirka 300 tons ål om året, oplyser WWF. Andre årsager til ålens tilbagegang er, at mennesker har ødelagt dens levesteder ved at fjerne grus fra havbunden og drænet de vådområder, hvor arten lever.

Om WWF Verdensnaturfonden

WWF (World Wide Fund for Nature) er en af verdens største og mest indflydelsesrige miljøorganisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF har kontorer i flere end 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Den danske afdeling, WWF Verdensnaturfonden, blev grundlagt i 1972 af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. Læs mere på wwf.dk.

Om By & Havn

By & Havn får bykvarterer til at spire og havnen til at leve. Vores ambition er at skabe gode bykvarterer med plads til pusterum, parker og perroner og en havn med plads til fællesskaber, fritid og fragt. By & Havn er ejet i fællesskab af Københavns Kommune (95 procent) og staten (5 procent). Læs mere på byoghavn.dk.