Skip to main content
15. februar 2024

Ny ordning skal gøre op med diskrimination i det københavnske natteliv

Det Københavnske natteliv skal være et rummeligt sted med lighed og tryghed for alle. Derfor lancerer Københavns Kommune i samarbejde med brancheorganisationer, restauratører og minoritetsorganisationer ‘Charter for et natteliv uden diskrimination’, der skal være med til at bekæmpe diskrimination i det københavnske natteliv. Lanceringen sker mandag den 19. februar 2024.

Af: Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen | Foto: Pexels
PRESSEMEDDELELSE

Når glade, festklædte mennesker indtager det københavnske natteliv, skal det være uden frygt for at opleve diskrimination.

Derfor lancerer Københavns Kommune ’Charter for et natteliv uden diskrimination’ sammen med kampagnen ’Natten er vores’.

Natklubber, venues, restauranter og lignende kan frivilligt tilmelde sig charteret, der består af tre konkrete indsatser, der forpligter de tilmeldte aktører til at arbejde for et natteliv, hvor gæsternes rettigheder og værdighed respekteres.

Vi har et fælles ansvar for at gøre op med diskrimination i nattelivet. Sammen med brancheorganisationer, restauratører og repræsentanter for minoritetsorganisationer har vi derfor lavet ‘Charter for et natteliv uden diskrimination’. Det er ikke et quickfix, men det er et skridt i den rigtige retning, så vi sammen kan komme diskrimination i det københavnske natteliv til livs, siger kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV).

Det er blandt andet brancheorganisationen Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, der har været med til at udvikle charteret.

Vi tror på, at dialog og forebyggelse er vejen frem for at løse de udfordringer der måtte være i nattelivet. Derfor er vi glade for at have været med til at udarbejde et værktøj som charteret. Det er vores håb, at branchen støtter bredt op om det og får tilmeldt sig ‘Charter for et natteliv uden diskrimination’ hurtigst muligt, siger Birgitte Wad, der er ESG-chef i DRC.

Selvom Charteret først lanceres officielt mandag den 19. februar 2024, så har flere restauratører allerede tilmeldt sig. En af dem er det elektroniske spillested Culture Box.

Hos Culture Box lægger vi et stort arbejde i at sikre, at alle kan få en god oplevelse, når de besøger os. Vi er en del af ‘Charter for et natteliv uden diskrimination’, fordi vi mener, at det er vigtigt at kvalificere indsatserne på tværs af hovedstadens nattelivsaktører, så vi i fællesskab kan dygtiggøre os yderligere i at fremme positiv adfærd og skabe endnu bedre musik- og kulturoplevelser til publikum, siger Mia Dalby Thorup, der er Community Manager hos Culture Box.

Alle, der ønsker at være en del af ‘Charter for et natteliv uden diskrimination’, kan tilmelde sig på hjemmesiden Charter for et natteliv uden diskrimination.

Du kan tilmelde dig lanceringseventet her.

Fakta om ‘Charter for et natteliv uden diskrimination’:

Charteret består af tre konkrete indsatser, som de tilmeldte aktører forpligter sig til at efterleve.

Indsats 1: Kommunikation

De tilmeldte aktører forpligter sig til at være tydelige omkring rammerne for festen, forventning til gæsteadfærd samt hvilke adgangskrav, der gælder for deltagelse.

Indsats 2: Håndtering

Skulle en gæst i nattelivet opleve at blive diskrimineret, skal der være de rette processer på plads for at håndtere situationen, så det sikres, at gæsten bliver hørt, set og taget alvorligt – og erfaringerne skal opsamles for at undgå lignende situationer fremover.

Indsats 3: Forebyggelse

Aktørerne skal sammen sikre den bedst mulige forebyggelse af diskrimination. Det handler bl.a. om uddannelse, rette kompetencer, at sikre tilstedeværelsen af ikke-diskriminerende værdier og at arbejde med kulturen omkring tryghed og sikkerhed i nattelivet.