Skip to main content
6. juni 2023

Ny aftale om budget i København

Syv partier har underskrevet en principaftale for de økonomiske rammer og forhandlinger om budget 2024 og 2025 for Københavns Kommune.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN

Syv partier på Københavns Rådhus indgår principaftale om toårigt budget for 2024 og 2025.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i København har underskrevet en principaftale for de økonomiske rammer og forhandlinger om budget 2024 og 2025 for Københavns Kommune.

Partierne er de samme, som før har stået sammen om ansvarlige politiske beslutninger om stormflodssikring af København og mere metro til københavnerne. Beslutninger, der tager hånd om byens udvikling og udfordringer på den lange bane; stigende vandstande og stormflodssikring, klimaforandringer, boligmangel, befolkningsudvikling, millioner af tons overskudsjord fra byggeprojekter, trængsel, støj og metro.

Der er endnu tre måneder til budgetforhandlingerne officielt starter på Rådhuset, men med aftalen forpligter partierne allerede nu hinanden og siger:

vi indgår en aftale om de kommende to budgetter.

Det er historisk, at politikerne i Københavns Kommune indgår en aftale om et toårigt budget. Det sker for at skabe ro og tryghed om hovedstadens udvikling.

Partierne er blandt andet enige om at prioritere mere metro og udbygning af infrastrukturen i København med 6.3 mia. kr. frem mod 2035.

København skal gå forrest i den grønne omstilling. Vi skal være endnu mere ambitiøse ved at prioritere klima og bæredygtighed i alt fra kommunens indkøb til renovering af bygninger og ny infrastruktur. I København skal vi mindske vores CO2-udledning og gøre op med den sundhedsskadelige luftforurening i byen.

På velfærdsområderne står København som resten af Danmark over for store udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, stigende mistrivsel blandt børn og unge samt merudgifter til specialundervisning og på det specialiserede socialområde. Det er velfærdsudfordringer, der både kræver indsatser nu og her og langsigtede beslutninger, som partierne forpligter sig til.

Partierne er samtidig enige om at stå sammen om helt centrale elementer i den kommende Kommuneplan 2024, såsom udviklingen af Østhavnen.

Citater

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) siger:

Det er fantastisk, at København på 30 år har flyttet sig fra at være en nedslidt by til at være en hovedstad, som man kigger på med misundelse fra hele verden. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Vores by bliver aldrig færdig. Derfor er jeg også glad for, at vi nu laver en ansvarlig aftale om ikke bare et men to budgetår. Den sikrer ro og tryghed, og den sikrer økonomi og de rigtige rammer til Københavns fortsatte udvikling og forandring. Mere metro, bedre velfærd og store klimaambitioner. Som overborgmester synes jeg, at det er en rigtig, rigtig god aftale for vores by og for københavnerne.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) siger:

Mere Metro og flere parkeringspladser skal få København til at fungere endnu bedre i hverdagen. Det har vi konservative kæmpet længe og målrettet for.

Flere penge til byens børn skal understrege ambitionen om, at vi i København vil være danmarksmestre i børneliv. De mange penge til bl.a. trivsel skal bidrage til gode fællesskaber for børnene og bedre forhold for familierne, der med skattelettelsen får bedre valgfrihed. Skattelettelser er ikke noget vi taler om, men noget vi gennemfører – nu for andet år i træk i en delaftale. Pengene til flere skoleidrætshaller og skoletoiletter skal være med til at give en bedre trivsel for de københavnske børn i hverdagen.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) siger:

Jeg er særligt glad for, at vi er enige om at fortsætte den store investering i metroen, så flere københavnere får glæde af den grønne kollektive trafik. Det kræver, at vi udvider metrolinjen, så borgere på hele Amager og i Brønshøj og Husum også får glæde af metroen. Det arbejde starter nu. For mange børn og unge mistrives i København og derfor er det helt afgørende, at vi med denne aftale forpligter os på at lave en samlet strategi, der skal forebygge og hjælpe med nye indsatser.

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) siger:

Denne aftale gør København klar til fremtiden. Hos Radikale Venstre er vi glade for at stå sammen med et bredt flertal om en flerårig aftale, hvor vi sikrer økonomi til langsigtede og nødvendige investeringer i klima, infrastruktur såsom metro og cykelforbindelser samt velfærd. Derudover er der også blevet plads til at sænke kommuneskatten i en delaftale.

Aftalen fokuserer på udviklingen af både nye og eksisterende byområder. For eksempel prioriterer vi den første og ansvarlige fase af at realisere en metro til Brønshøj. Vi styrker cyklismen ved at opføre en ny cykelbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. Desuden har vi forpligtet os til at undersøge næste skridt for at få gravet HC Andersens Boulevard ned. Som en del af vores biodiversitetsplan vil vi også arbejde på at fritlægge åerne.

Som kultur- og fritidsborgmester er jeg glad for, at vi har store ambitioner for kulturen og idrætten. Vi har både en kulturpakke og stærke ønsker om at skabe nye idrætsfaciliteter i byen.

Beskæftigelse- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) siger:

Det er historisk, at vi for andet år i træk har en bred politisk aftale om at give skattelettelser til københavnerne. Med denne delaftale får borgerne i København endnu en skattelettelse samtidig med, at vi investerer i fremtidens metro. Pengene ligger bedst i borgernes lommer og derfor er jeg enormt glad for at Venstre har sikret skattelettelser som et markant aftryk på det kommende budget. Ikke blot kommer der en skattelettelse næste år, vi har også fået et håndfast perspektiv om at skattelettelserne fortsætter på samme niveau i 2025. Det er aldrig sket før i København.

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF) siger:

Aftalen kommer til at betyde en virkelig opprioritering af ældres trivsel og øget aktivitet i ældreklubber og på plejehjem med kultur og musik. DF har yderligere kæmpet for langt mere fokus på borgere med handicap, sindslidelse, ungdomshjemløshed, udsatte børn og unge, også de som mistrives. Bl.a. derfor skal vi værne om vores væresteder. Samvittighedsfulde besparelser betyder også skattenedsættelse de næste to år. Flere kultur- og idrætstilbud, bl.a. til seniorer, Metro over hele byen inkl. Lynetteholm samt aktive grønne arealer, er DF meget begejstret for. Det er jeg sikker på, at borgerne også er.

Ole Birk Olesen (LA) siger:

Københavns fremtid afhænger af de beslutninger, vi træffer i dag, om nye boligområder og infrastruktur. Med denne aftale fortsætter vi udbygningen af København, så der også er boliger til vores børn, når de flytter hjemmefra. Vi sikrer Metro til de nye byområder og bedre og mere Metro til os, der allerede bor i København, ligesom vi fortsætter arbejdet med at få anlagt en ny Østlig Ringvej, som vil lede biltrafik uden om byen. Oven i finder vi i en delaftale overskud i kommunens budget til at lette skatten, så København bevæger sig tættere på at have landets laveste kommuneskat. Det er en fantastisk aftale set med liberale øjne.