Skip to main content
5. januar 2024

Nationalmuseet slår besøgsrekord og ansætter forskere

Mere end to millioner var sidste år forbi Nationalmuseets besøgssteder, som dermed slår besøgsrekord.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA NATIONALMUSEET – MUSEER, FORSKNING OG BEVARING

Mere end to millioner var sidste år forbi Nationalmuseets besøgssteder, som dermed slår besøgsrekord. Samtidig forventer Nationalmuseet i år at ansætte samme antal forskere som før besparelsesrunden i 2022.

Nationalmuseet har de senere år arbejdet efter en strategi om at sætte publikum først, og det har virket så godt, at Nationalmuseets besøgssteder i 2023 slog besøgsrekord med samlet set mere end to millioner besøgende.

I alt var 2.020.158 personer forbi Nationalmuseets besøgssteder i 2023, hvilket slår den hidtidige rekord fra 2019 med 100.000 flere besøgende.

Flere af besøgsstederne overgår også egne besøgstal fra 2022.

Vi oplever, at danskerne går efter oplevelser, og at turismen er tilbage i stor stil efter corona. Vi er lykkedes med at skabe folkelige udstillinger og omstille os til en markedsdrevet økonomi, som gør, at vi nu kan investere mere i museets forskning, siger Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet.

De mange besøgende medfører flere penge til forskning på Nationalmuseet, som med flere stillingsopslag på vej forventes at have minimum 38 forskere fastansat på museet ved udgangen af 2024. Det er samme antal som før besparelsesrunden i 2022.

En del af forklaringen er, at Nationalmuseet som noget nyt er begyndt at oprette forskningsstillinger i samarbejde med fonde.

Forskningen er et område, vi har arbejdet målrettet med at løfte siden besparelsesrunden i 2022, og det er nu lykkedes i samarbejde med fonde, både i forhold til antallet af forskere og forskningsbevillinger, siger Rane Willerslev.

Nationalmuseet slår sin egen rekord for ekstern finansiering af forskning i 2023. Selvom det endelige tal for forskningsbevillinger først foreligger til foråret, hvor alle museets ansøgninger fra 2023 er besvaret, ligger det nuværende bevilligede beløb allerede på 76,5 millioner kroner, hvilket er langt over den hidtidige rekord på 44,4 millioner kroner fra 2018.

Besøgstal for 2023 sammenlignet med rekordåret i 2019 og 2022:

Besøgssteder 2023 2022 2019
Chr. 4’s Bryghus/lapidariet 6.491 5.441 2.228
Christiansborg Slot 559.420 426.298 535.854
Christiansborg Slotskirke 88.935 77.810 68.002
Eremitageslottet 5.787 3.793 5.673
Frihedsmuseet 57.432 62.194
Frilandsmuseet 173.427 152.691 121.124
Frøslevlejren 26.445 24.694 24.843
Kommandørgården 16.353 16.311 12.774
Kongernes Jelling 218.145 187.976 228.382
Krigsmuseet 71.485 62.186 64.242
Kronborg Slot 288.608 253.416 308.625
Liselund 68.213
Nationalmuseet i København 387.628 301.252 445.539
Trelleborg 42.327 70.360 73.782
Klunkehjemmet 1.380 3.098
Søfart & Maritime Håndværk 8.962 10.241 17.151
Musikmuseet 500 279 8.931
Total inkl. alle besøgssteder 2.020.158 1.656.322 1.920.248