Skip to main content
20. september 2023

Milliard-investering: ATP Ejendomme og Danica Ejendomme deler ejerskab af domicil i Postbyen

ATP Ejendomme erhverver 50% af Danske Banks nye domicil i Postbyen, København, i et partnerskab med Danica Ejendomme.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ATP EJENDOMME

ATP Ejendomme erhverver 50% af Danske Banks nye domicil i Postbyen, København, i et partnerskab med Danica Ejendomme.

I 2016 underskrev ATP Ejendomme og Danica Ejendomme en aftale, der giver ATP Ejendomme 50% ejerskab af Danske Banks nye domicil i Postbyen i København ved ejendommens færdiggørelse. Ejendommen er nu færdig og det delte ejerskab er dermed en realitet. Danica Ejendomme, som har været bygherre på projektet, vil fortsat eje de resterende 50% og står desuden for den fremtidige daglige drift af ejendommen.

Aftalen, som løber op i milliardklassen, markerer en betydningsfuld udvidelse af ATP Ejendommes investeringsportefølje og fremhæver selskabets langsigtede engagement i at investere i kvalitetsejendomme i Danmark.

Med vores investering i Danske Banks nye hovedkontor føjer vi en fantastisk bygning til vores portefølje af domiciler og centralt beliggende ejendomme i København, siger Martin Vang Hansen, CEO for ATP Ejendomme, og fortsætter:

 

Denne investering passer rigtig godt ind i vores strategi om at have større ejendomme på centrale placeringer, og med Danske Bank som lejer sikrer vi en  langsigtet aftale og mulighed for at understøtte Københavns position som et førende finansielt centrum i Norden.

Hos Danica Ejendomme, der er bygherre på byggeriet, er man meget tilfredse med byggeriet af det nye domicil til moderkoncernen Danske Bank, som bliver lejer i byggeriet:

Det er et flot og moderne byggeri, der vil samle koncernen. Det er samtidigt også markeringen af afslutningen på første etape af vores store udviklingsprojekt Postbyen. En ny og åben bydel til alle, der kommer til at have sin daglige gang i området og til københavnerne generelt. Den milepæl er vi i Danica stolte af at
have nået ved at tilføre København et markant nyt kontorhus, fastslår Michael Nielsen, adm. direktør i Danica Ejendomme.

Fakta om Postbyen
  • Danica Ejendomme udvikler Postbyen i tre etaper;
    • Første etape omfatter Danske Banks domicil, som er færdigt og klar til Danske Banks indflytning;
    • Anden etape rummer kontorbygningen The Stamp, fire tårne med boliger og hotellejligheder, en bygning med sundhedstilbud, p-kælder samt terræn. Denne etape står klar i 2025. Hele Etape 2 udvikles og ejes af Danica Ejendomme og;
    • Tredje etape består af boliger, almene boliger, ungdomsboliger og erhverv, og forventes afsluttet i 2028. DSB Ejendomsudvikling A/S og Danica Ejendomme er ligeværdige partnere i det nye område, idet begge vil eje 50 pct.
  • Hele Postbyen forventes at være færdigudviklet i 2028 og vil rumme i alt ca. 235.000 m2, kommer til at danne grund for mere end 6.000 arbejdspladser, 160 boliger, et long-stay hotel, 5.500 cykelparkeringspladser og 1.000 bilparkeringspladser.
  • Postbyens centrale plads er på størrelse med Sankt Hans Torv. På pladsen vil der være rig mulighed for at sidde og betragte det flotte springvand mellem Hotel Villa og de øvrige bygninger med kik til Glyptoteket.

Læs mere om den nye bydel på Postbyen.dk