Skip to main content
1. maj 2023

Lange fængselsdomme til tre mænd fra organiseret narkotikanetværk i København

Tre mænd fra Københavnsområdet er blevet idømt fængselsdomme på 12 og 13 år. Mændene er fundet skyldige i at have videredistribueret store mængder kokain som såkaldte hvide bude i Københavnsområdet samt til formodede bagmænd.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET

Tre mænd fra Københavnsområdet er blevet idømt fængselsdomme på 12 og 13 år. Mændene er fundet skyldige i at have videredistribueret store mængder kokain som såkaldte hvide bude i Københavnsområdet samt til formodede bagmænd.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i en sag ved Københavns Byret fået dømt tre mænd på hhv. 31, 34 og 37 år. Mændene blev fundet skyldige i at have handlet med mellem 22,5 og 27 kg kokain, heraf for forsøg på handel med 2,5 kilo kokain.

En del af de tre mænds kriminelle forretning bestod i en hvide bude ordning, hvor de leverede kokain til købere i Københavnsområdet. Derudover videredistribuerede mændene kokain til formodede bagmænd i et organiseret narkotikanetværk.

Handlerne med kokain foregik via den krypterede kommunikationstjeneste EncroChat og skete over en periode på knap 60 dage. Det var også gennem EncroChat, at politiet kom på sporet af tre mænd. Det skete, da man efterforskede øvrige formodede bagmænds handel med narkotika via kommunikationstjenesten.

Specialanklager Mariam Khalil siger:

”En stor del af anklagemyndighedens bevisførelse i sagen bygger på fældende EncroChat-kommunikation, hvor de nu dømte koordinerede deres handel af narkotika. Jeg er tilfreds med, at retten tillagde korrespondancerne på EncroChat stor bevisværdi, og at retten var enige i anklagemyndighedens strafpåstand, der sender et klart signal om, at organiseret narkotikahandel er noget, der slås hårdt ned på”.

Den 34-årige mand blev desuden yderligere dømt for besiddelse af en pistol ved sin anholdelse samt to kilo kokain.

Den 34-årige blev anholdt den 9. juni 2021 og har været varetægtsfængslet siden.
Den 31-årige og 37-årige mand blev begge anholdt den 28. september 2021 og har været varetægtsfængslet siden.

Alle udbad sig betænkningstid i forbindelse med dommen.

FAKTA OM NSK

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i dansk politi med ca. 1.100 medarbejdere. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.

NSK understøtter desuden dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning, analyser og efterretninger.

NSK har egen anklagemyndighed, der fører de straffesager, hvor efterforskningen har udgangspunkt i NSK’s politiarbejde. Efterforskning og strafforfølgning i NSK er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet.

De komplekse kriminalitetsområder, hvor NSK ofte vil have ansvar for sagerne, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.