Skip to main content
16. marts 2023

Kvote 2: Nedgang fortsætter på pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen

Københavns Professionshøjskole har fået 10.150 ansøgere via kvote 2, heraf 3.624 førsteprioritetsansøgninger – en nedgang i forhold til 2022.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Københavns Professionshøjskole har modtaget 10.150 ansøgere via kvote 2, heraf 3.624 førsteprioritetsansøgninger. Det er en kritisk nedgang på 11 procent i forhold til 2022, som i forvejen var et dårligt år.

Nedgangen fortsætter, og en række af vores vigtige uddannelser svækkes. Det er et problem for os, men endnu værre: Det er et kolossalt samfundsproblem. Sådan lyder den korte opsummering fra Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole.

Han har netop nærlæst onsdagens ansøgertal via kvote 2, hvor Københavns Professionshøjskole har modtaget 10.150 ansøgninger, heraf 3.624 førsteprioritetsansøgninger. Det er 11 procent færre ansøgninger end i 2022.

”Sidste år var jo et meget kritisk ansøgertal, hvor alle alarmklokkerne bimlede stadig højere end tidligere. Især sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen gik voldsomt tilbage. Og det er præcis de samme uddannelser, som fortsætter nedgangen i år”, advarer rektor Stefan Hermann.

 

”Hovedstadsområdet kæmper med voldsomme rekrutteringsproblemer. Der er lukkede sengeafsnit på stribe på hospitalerne, og daginstitutionerne har vanskeligt ved at ansætte personale. Kvaliteten dykker derfor helt forudsigeligt, men det er som om, at alvoren endnu ikke helt er gået op for samfundet. Vi har et intenst og godt samarbejde med kommuner og region i hovedstaden, men det er ikke nok. Der er brug for, at vi, kommuner og regioner samt staten sætter sig sammen og prioriterer et robust og sammenhængende svar nationalt”.

For pædagoguddannelsens vedkommende er der tale om en voldsom nedgang på 22 procent i forhold til sidste år, men sygeplejerskeuddannelsen er gået tilbage med 10 procent. Socialrådgiveruddannelsen har mistet 12 procent af kvote 2-ansøgningerne.

Læreruddannelsen går frem

En enkelt af Københavns Professionshøjskoles større uddannelser går dog mod tendensen. Nemlig læreruddannelsen. Her har 466 valgt at søge ind som førsteprioritet, hvilket er en lille stigning på 3 procent i forhold til 2022. Københavns Professionshøjskole åbner i sommeren en læreruddannelse i Hillerød og har modtaget 73 ansøgninger, heraf 23 førsteprioritetsansøgninger.

Ifølge Stefan Hermann skyldes udviklingen på læreruddannelsen bl.a., at et politisk flertal på Christiansborg i efteråret 2022 præsenterede en ny og forbedret læreruddannelse, som træder i kraft i sommeren 2023. Indholdet i uddannelsen og praktikken er bedre, og så har man haft vilje til at prioritere økonomisk.

”Politikerne viste ambitioner og mod ved at indgå en bred aftale om læreruddannelsen, der var grundigt forberedt af de afgørende aktører, og det har skabt en del positiv omtale og formentlig opmærksomhed blandt ansøgerne. Nu er blødningen stoppet, og vi kan notere os en lille fremgang. Så jeg kan kun appellere til, at folketingspolitikerne viser den samme handlekraft på f.eks. pædagoguddannelsen, som i den grad til trænger til investeringer”

En tidligere analyse fra Damvad Analytics viser, at hovedstadsregionen kommer til at mangle 10.000 pædagoger, sygeplejersker, lærere og socialrådgivere i 2030.

De seneste tal fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 24 procent af de studerende på landets videregående uddannelser er optaget via kvote 2. På professionshøjskolerne er tallet oppe på 36 procent.

Udvikling i kvote 2-ansøgninger på Københavns Professionshøjskole:

  • 2023: 10.150 ansøgninger – 3.624 førsteprioriteter
  • 2022: 11.867 ansøgninger – 4.052 førsteprioriteter
  • 2021: 15.456 ansøgninger – 5.061 førsteprioriteter
  • 2020: 13.778 ansøgninger – 4.742 førsteprioriteter
  • 2019: 13.902 ansøgninger – 4.755 førsteprioriteter