Skip to main content
20. marts 2024

Københavns Universitet vil optage flere i kvote 2 for at øge mangfoldigheden

I fremtiden vil Københavns Universitet øge antallet af kvote 2-pladser. Universitetet ønsker at øge mangfoldigheden blandt studerende, og en ny kvote 2-model har den ønskede effekt.

Af: Københavns Universitet | Foto: Ritzau / Københavns Universitet
PRESSEMEDDELELSE

Københavns Universitet (KU) har de seneste tre år anvendt en ny model for optag i kvote 2 og kan nu høste flere positive erfaringer fra den.

Den nye model fremmer nemlig diversitet blandt de studerende, både når det gælder geografi, alder, køn og type af adgangsgivende eksamen. Et af KU’s pejlemærker for uddannelse sigter netop mod at optage en bredt sammensat studentergruppe, der har truffet et velovervejet studievalg.

Sådan foregår kvote 2 på KU

Kvote 2-ansøgere skal deltage i en prøve i KU’s eksamenshus eller online. Prøven består af en sproglig og en matematisk-logisk del, som er ens for alle.

Går man videre derfra, skal man til et skriftligt eller mundtligt interview. Her bliver ansøgeren blandt andet spurgt ind til sine kompetencer og sit kendskab til uddannelsen.

Tidligere skulle ansøgere i kvote 2 skrive en motiveret ansøgning, som blandt andet blev vurderet ud fra relevant erfaring som højskoleforløb, udlandsrejser eller praktik.

Nu lægger KU i stedet vægt på ansøgerens færdigheder, motivation, studieegnethed og kendskab til uddannelsen.

Desuden er frafaldet efter det første studieår lavere for studerende, der har deltaget i prøve og interview som en del af kvote 2-processen, end for studerende, der ikke har.

Det ser ud til at hænge sammen med, at den nye kvote 2-model både tester ansøgernes aktuelle faglige færdigheder via prøven og hjælper til et mere reflekteret og forventningsafstemt studievalg via interviewet.

Større optag på kvote 2

Traditionelt har KU optaget 10 procent i kvote 2, mens resten er blevet optaget i kvote 1.

Med de positive erfaringer fra de seneste tre års optag med den nye kvote 2-model vil KU arbejde mod, at flere studerende optages i kvote 2.

Det ses allerede i år, hvor den nye uddannelse i medicin, som er placeret i Køge, optager halvdelen af sine nye studerende i kvote 2.

KU vil i 2024 gennemsnitligt besætte 15 procent af studiepladserne gennem kvote 2, og fremadrettet vil det blive endnu flere.

Vores foreløbige analyser fra de første år med den nye kvote 2-model viser, at vi rammer rigtigt. På KU værdsætter og stiler vi efter et mangfoldigt optag af studerende, der har truffet et forventningsafstemt studievalg. Kvote 2-modellen er med til at fremme det, og derfor lægger vi op til, at flere studerende skal optages i kvote 2 i fremtiden. Vi ønsker at sende et klart budskab om, at KU ikke kun er for én bestemt type studerende, siger prorektor for uddannelse Kristian Cedervall Lauta.

Kvote 2-model skaber mere mangfoldighed

Tidligere har kønsfordelingen blandt de optagne via både kvote 1 og kvote 2 været stabil med cirka 60 procent kvinder. Efter implementeringen af den nye kvote 2-model optages næsten lige mange kvinder og mænd gennem kvote 2.

Kvote 2 bidrager til en større geografisk spredning, da der optages flere gennem kvote 2, som har taget deres adgangsgivende eksamen uden for Region Hovedstaden.

Se kvote 2-ansøgningstallene for alle Københavns Universitets uddannelser her.