Skip to main content
17. august 2023

Københavns Professionshøjskole skal have ny rektor

Stefan Hermann fratræder stillingen som rektor på Københavns Professionshøjskole (KP) – efter mere end 15 år i spidsen

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Stefan Hermann fratræder stillingen som rektor på Københavns Professionshøjskole (KP) – efter mere end 15 år i spidsen for henholdsvis Metropol og senere KP

De 21.000 studerende og 2.000 ansatte på Københavns Professionshøjskole (KP) skal have ny rektor. Ved udgangen af september 2023 fratræder den nuværende rektor Stefan Hermann sin stilling.

Stefan Hermann er 51 år og har stået i spidsen for Professionshøjskolen Metropol i perioden fra 2008 – 2018 og senere Københavns Professionshøjskole fra 2018 – 2023. Men efter mere end 15 år som rektor har han valgt at søge nye udfordringer i sit arbejdsliv og tiltræder den 1. oktober 2023 som administrerende direktør i LIFE Fonden, der er et initiativ under Novo Nordisk Fonden.

”Det har været mit arbejdslivs hidtil allerstørste opgave at være med til såvel at skabe som at lede Metropol og siden KP. Det har været en stor ære og et privilegium at arbejde sammen med dygtige og kritiske medarbejdere og ledere, at involvere og lytte til vores studerende samt skabe forbindelser og alliancer med alt fra aftagere, kolleger, fagforeninger, politikere lokalt og nationalt, med fonde og NGO’er og mange, mange andre”, siger Stefan Hermann.

”Jeg giver nu stafetten videre velvidende, at KP på den ene side har opnået meget, er veldrevet og fremsynet, men også at der er store udfordringer forude. Det er med vemod, at jeg stopper på KP, men også med glæde og gejst, at jeg nu kan kaste mig over nye meningsfulde og vigtige opgaver i det pædagogiske felt i LIFE Fonden”.

Bestyrelsesformand for Københavns Professionshøjskole Jesper Fisker ærgrer sig over Stefan Hermann opsigelse, men er også stolt over den udvikling, som Københavns Professionshøjskole har gennemgået siden fusionen mellem professionshøjskolerne Metropol og UCC i 2018.

”Stefan Hermann har været en nøglefigur i skabelsen af Københavns Professionshøjskole og den position, som vi har fået. Han har været en formende kraft i sektoren og spillet en afgørende rolle også nationalt. Han har utrætteligt kæmpet for professionerne, for vores professionsuddannelser og samfundsbærende institutioner som f.eks. stærke folkeskoler, daginstitutioner og sygehuse. I bestyrelsen har vi nydt godt af Stefans strategiske blik og ambitiøse visioner, og vi er kede af hans beslutning om at fratræde som rektor. Men vi forstår og respekterer også hans ønske om nye udfordringer, og nu er det så bestyrelsens opgave at rekruttere en ny rektor ”, fortæller Jesper Fisker.

Hos Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole er forperson Aksel Herlev Rasmussen trist over, at samarbejdet med Stefan Hermann ikke fortsætter.

” Internt på KP har Stefan Hermann været med til at skabe en kultur med fokus på bedre undervisning og de studerendes trivsel – i tæt samspil med netop de studerende. Han stiller altid op, når vi kalder og har været både lyttende og støttende overfor vores mange ideer og forslag. Det tætte samarbejde med studerende har været en helt særlig faktor for ham blandt andet i arbejdet med KP’s nye strategi. Noget som jeg håber, vil fortsætte under en ny rektor”, siger Aksel Herlev Rasmussen.

På medarbejderes vegne sender næstformand Gitte Funch Henriksen fra Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) på Københavns Professionshøjskole også en stor tak til den nu afgående rektor.

”Da professionshøjskolerne Metropol og UCC skulle fusionere og blive til KP, så var både medarbejdere og Stefan Hermann optagede af at få opbygget et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Det var kompliceret i så stor en organisation, og det tog tid. Men det lykkedes, for heldigvis var Stefan Hermann villig til at bruge tid og kræfter på det”

”Dette har mange gange vist sig værdifuldt, f.eks. da det blev svært, og vi skulle finde fælles fodslag om en ny fælles kultur. Stefan Hermann har lagt stor vægt på, at vi som ansatte skal deltage både i interne og eksterne debatter og have mulighed for at komme til orde. Han har fejret vores sejre og succeser sammen med os, men også været ærlig og åben, når vi som uddannelsesinstitution har stået over for svære vilkår og beslutninger”, siger Gitte Funch Henriksen.

Stillingen som rektor slås op med henblik på besættelse så hurtigt som muligt. Der forventes afholdt afskedsreception på Københavns Professionshøjskole for Stefan Hermann den 15. september 2023 på Campus Carlsberg.