Skip to main content
6. februar 2023

Københavns Professionshøjskole har fået en positiv institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet har godkendt kvaliteten af undervisningen på Københavns Professionshøjskole. En glædelig blåstempling, siger rektor.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Akkrediteringsrådet har godkendt kvaliteten af undervisningen på Københavns Professionshøjskole. En glædelig blåstempling, siger rektor Stefan Hermann.

Det er efterhånden fem år siden, at Københavns Professionshøjskole blev en realitet – efter fusionen mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol. Og nu har undervisningen på professionshøjskolen fået det endelige kvalitetsstempel, da Akkrediteringsrådet netop har givet Københavns Professionshøjskole en positiv institutionsakkreditering.

Det glæder rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole, der kalder akkrediteringsprocessen for en kærkommen tryktest af vores uddannelsers relevans og kvalitet.

”Vi er gået til akkrediteringsprocessen med den tilgang, at det ikke blot skulle være en eksamen, der skulle bestås. Men er læreproces for hele vores organisation. Og alle involverede på vores vigtige uddannelser har ydet en stor og engageret indsats, som har givet ekspertpanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitut et solidt grundlag at vurdere os på. Den positive akkreditering er både en anerkendelse af, hvor KP står i dag, men også et vigtigt bidrag til, hvor vi skal hen i fremtiden. Vi er stolte, men ikke selvtilfredse, for vi vil gerne blive endnu bedre”, siger Stefan Hermann.

Ekspertpanelet besøgte Københavns Professionshøjskole over to omgange i løbet af 2022, hvor det bl.a. fik en rundvisning i Praksis- og Innovationshuset på Campus Sigurdsgade og PlayLab på Campus Carlsberg og talte med studerende, undervisere og ledere på uddannelserne. I indstillingen til positiv institutionsakkreditering skriver ekspertpanelet:

 ”KP’s kvalitetssikringsarbejde er systematisk og forankret i KP’s ledelse samt baseret på en klar ansvars- og arbejdsdeling, hvor der er årlige processer for statusvurdering, som involverer alle organisationens ledelsesniveauer. I den samlede vurdering fremhæver panelet desuden, at inddragelsen af omverdenen er højt prioriteret i KP’s strategi ’Fælles om fremragende undervisning’, og at KP arbejder systematisk med at indhente vurderinger fra aftagere, dimittender og censorer. Disse indgår i de årlige statusvurderinger af hver enkelt uddannelse”

Rektor Stefan Hermann er særligt tilfreds med, at ekspertpanelet fremhæver KP’s samarbejde med omverdenen.

”Vi arbejder ud fra en strategisk retning, der peger ind i hjertet ad vores uddannelser og aktiviteter. Nemlig at vi er fælles om fremragende undervisning. Det er vi på vores campus, men det er vi sandelig også i vores stærke partnerskaber med aftagerne og praktikvirksomhederne, der har en afgørende rolle som meduddannere af vores studerende”. 

Den positive institutionsakkreditering gælder frem til februar 2029 og giver ifølge Stefan Hermann et stærkt fundament at bygge videre på, når KP i fremtiden skal være med til at finde uddannelsesmæssige løsninger på bl.a. bæredygtighed, trivsel og rekrutteringsudfordringer til velfærdsprofessionerne.

Københavns Professionshøjskole er med mere end 22.000 studerende en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark og har bl.a. landets største lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelse.