Skip to main content
12. juni 2023

Københavns Kommune går i front for at forhindre tolkekonflikt

Københavns Kommune har etableret fundamentet for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for tolke. Men tolkevirksomheder nægter fortsat at indgå overenskomst.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA HK HOVEDSTADEN

Københavns Kommune har etableret fundamentet for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for tolke. Men tolkevirksomheder nægter fortsat at indgå overenskomst. Det kan betyde konflikt på området senest 1. september.

For første gang nogensinde har Københavns Kommune etableret fundamentet for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for tolke med sit seneste udbud på området*. På trods af det nægter tolkevirksomheder fortsat at indgå overenskomst med HK Service Hovedstaden.

Derfor er HK Service Hovedstaden og Tolkenes Klub nu på kollisionskurs med branchens virksomheder. Det er forårets resultatet af udbuddet i Københavns Kommune, som truer med at destabilisere dele af tolkebranchen efter 1. september.

Udbuddet blev vundet af hovedleverandøren TolkDanmark, der er i forhandlinger om en overenskomst med HK, samt underleverandørerne Språkservice og Mayas Tolkeservice, der begge fortsat afviser at forhandle overenskomst.

HK Service Hovedstadens bestyrelse har netop givet Tolkenes Klub sin støtte til det videre forløb frem imod en eventuelt kommende konflikt i tolkebranchen. Beslutningen blev taget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. juni på baggrund af en indstilling om støtte fra Tolkenes Klub i HK Service Hovedstaden.

Københavns Kommune har lavet et udbud, som skal sikre både økonomien for tolkebureauerne samt skabe mere tryghed og stabilitet og kvalitet for deres borgere. Københavns Kommune har prioriteret dette i anerkendelse af, at tolkebranche længe har været præget udfordringer.

TolkDanmark har sat sig til forhandlingsbordet. Men der er i øjeblikket iskold luft imellem HK Service Hovedstaden og to af vinderne af udbuddet i Københavns Kommune, Språkservice og Mayas Tolkeservice, som begge fortsat insisterer på, at tolkene skal være daglejere uden tryghed i ansættelserne.

Størstedelen af tolkebranchen er i dag i høj grad ufaglært, fordi tolke-uddannelserne næsten helt er forsvundet. Mange års skandaler med dårlig tolkning og manglende opmærksomhed på brug af tolke samt 0-timers kontrakter og total mangel på tryghed i ansættelsen er dominerende i tolkefaget. Disse forhold vil hverken Språkservice eller Mayas Tolkeservice åbenbart ændre. Det er baggrunden for ønsket fra HK Service Hovedstaden om at sætte disse to tolkevirksomheder stolen for døren med en mulig konflikt.

For at få det fulde udbytte af Københavns Kommunes forarbejde skal der nemlig forhandles overenskomster på plads. Hvis konflikten eskalerer, bliver borgerne og kommunen i stedet holdt som gidsler af tolkebureauer, der ikke ønsker at bidrage med bare et minimum af ordentlighed på det danske arbejdsmarked.

Der er flere skridt på vejen, før vi risikerer en konflikt i tolkebranchen, minder formand for HK Service Hovedstaden René Knudsen om.

Vi har nu startet maskineriet op. Men vi vil arbejde hårdt på at få overenskomsterne på plads med de tre tolkebureauer. De vil høre fra os igen og igen. De skal ikke være i tvivl om, at de er blevet tilbudt et besøg samt en værdig løsningsmodel sammen med os, slår René Knudsen fast.

HK Service Hovedstaden har nu sendt 1. konfliktvarsel til Språkservice og Mayas Tolkeservice. Dermed kan konflikten ramme landets største kommune senest den 1. september.

* Allerede i december 2022 offentliggjorde Københavns Kommune sine krav til udbuddet. Jyllands-Posten omtalte sagen her.