Skip to main content
18. september 2023

København tager næste skridt mod renere luft

Et forbud mod ældre brændeovne er rykket tættere på. Og borgere, der er særligt sårbare, skal have klar besked, når luften i byen er mest forurenet. Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling glæder sig over, at partierne bag Københavns budgetaftale vil fortsætte kampen mod den luftforurening, som hvert år fører til, at hundredvis af københavnere dør for tidligt.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

Et forbud mod ældre brændeovne er rykket tættere på. Og borgere, der er særligt sårbare, skal have klar besked, når luften i byen er mest forurenet. Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling glæder sig over, at partierne bag Københavns budgetaftale vil fortsætte kampen mod den luftforurening, som hvert år fører til, at hundredvis af københavnere dør for tidligt.

Tre lokale luftmålestationer i København fastholdes. Et forbud mod ældre brændeovne er rykket tættere på. Og så kan særligt sårbare borgere med f.eks. luftvejssygdomme i fremtiden få et varsel, når luften i København er forurenet i en grad, som kan påvirke deres helbred. Det står klart, efter at en række partier på Københavns Rådhus i sidste uge blev enige om næste års budget.

Alt for mange københavnere bliver syge og dør for tidligt af den sundhedsskadelige luft, de indånder. Derfor skal vi have luftforureningen bragt ned, for vi skal ikke acceptere, at vi risikerer at blive rigtig syge af noget så simpelt som at trække vejret i den by, vi bor i, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Med budgetaftalen er der afsat midler til vejledning og information til borgerne om et kommende forbud mod ældre brændeovne. Det er forventningen, at Københavns politikere senere på året vil vedtage forbuddet mod omkring 2.300 ældre brændeovne fra før 2008.

Der er også fundet midler til at fortsætte driften af tre stationære kommunale luftmålestationer på Backersvej, Folehaven og på Hillerødgade. Og data fra de tre målestationer vil fremover blive brugt til at udvikle et varslingssystem til særligt sårbare borgere. De lokale målestationer suppleres desuden af målinger fra Miljøstyrelsens målestationer på H.C. Andersens Boulevard og Jagtvej.

Jeg er glad for den håndsrækning, vi nu giver de borgere, som er allermest sårbare over for luftforurening. Jeg oplever, at der er vilje på rådhuset til at arbejde videre for renere luft i byen, og det haster. Et forbud mod gamle brændeovne har længe været på min ønskeseddel, og jeg håber, vi meget snart er i mål, siger Sisse Marie Welling.

København skal gå forrest

Indsatserne mod luftforurening sker i tæt samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Og i tillæg vil SUF sætte forskellige analyser og undersøgelser i gang med fokus på f.eks. indendørs luftforurening og borgere, der er særligt sårbare overfor luftforurening som børn, gravide, ældre og borgere med kronisk sygdom. Det er samtidig også en del af budgetaftalen at oprette et nyt Center for Lungesygdomme.

Luftforurening kender ingen kommunegrænser, og derfor skal vi samarbejde på tværs af kommuner og stat om fælles løsninger. Det går desværre meget langsomt med statslige initiativer. Derfor presser jeg på for, at vi i København går så langt, som vi kan. Der er landstrøm på vej til havnearealerne, så forureningen fra krydstogtskibe sænkes – og der er bred interesse på rådhuset for færre – og mere miljøvenlige biler – i byen. Så vi er på vej i den rigtige retning, siger Sisse Marie Welling.

De nye initiativer forventes at koste knap 6 mio. kroner i alt frem til og med 2027.

 

Fakta om luftforurening i København
  • Københavns Kommune besluttede med Kommuneplan 2019, at luftkvaliteten i København skal forbedres, så den lever op til WHO’s retningslinjer. Det gør luftkvaliteten ikke endnu.
  • Omkring 440 københavnere dør hvert år for tidligt som følge af luftforurening. Det svarer til ca. hvert 10. dødsfald i Københavns Kommune.
  • Luftforurening har en række veldokumenterede sundhedsmæssige konsekvenser, deriblandt øget risiko for luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme, luftvejslidelser, type 2-diabetes, lungekræft og for tidlig død.
  • De største lokale kilder til luftforurening er vejtrafik og brændeovne. Ca. 95 % af den samlede luftforurening med partikler og ca. 58 % af den samlede luftforurening med NO2 i København kommer fra kilder uden for kommunen, fx skibsfart, vejtrafik, landbrug, industri og kraftværker.
  • I perioden 2019-2023 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde gennemført indsatsen Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København, hvor der blandt andet blev nedsat en ekspertgruppe, som kom med anbefalinger til initiativer mod luftforurening. De nye initiativer står på skuldrene af den viden, der er fremkommet.