Skip to main content
2. november 2022

Sygeplejersker søges til dagvagt i Den Sociale Hjemmesygepleje i Center Nord og Syd

Kunne du tænke dig at arbejde med nogle af Københavns mest udsatte borgere, for hvem du kommer til at gøre en tydelig forskel?

Af: Isabella Ravn | Foto:

Kunne du tænke dig at arbejde med nogle af Københavns mest udsatte borgere, på hvem du tydeligt ser den forskel, du og dine kollegaers indsats har for den enkelte? Så overvej at søge ind hos Den Sociale Hjemmepleje.

Hvem er de?
Den Sociale Hjemmepleje er en del af Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen under Københavns Kommune. Til forskel fra andre kommuner har Københavns Kommune opdelt hjemmeplejen, så den del af hjemmeplejen, der tager sig af ældre over 65 år, hører under Sundhedsforvaltningen, imens hjemmeplejen til de 18-65-årige borgere, der har et fysisk eller psykisk handicap eller har psykosociale problemer, hører under Socialforvaltningen og bliver varetaget af Den Sociale Hjemmepleje.

Hvad går jobbet ud på?
Den Sociale Hjemmepleje yder hjælp og støtte til udsatte og sårbare københavnere i deres eget hjem.

Som sygeplejerske vil din hverdag i høj grad bestå af borgernær sygepleje og relationsarbejde. Herunder blandt andet sårpleje og medicinhåndtering. Derudover vil en vigtig del af dit arbejde være tværsektoriel koordinering af behandling, indlæggelser og udskrivelse.

En arbejdsdag i Den Sociale Hjemmepleje indeholder faglige udfordringer og til tider et højt tempo. Du kan være sikker på at blive udfordret, men alle er fælles om opgaverne og finder i fællesskab løsninger, så alle går glade hjem med den gode følelse af at have været med til at gøre en forskel for nogen, der har brug for teamets faglige ekspertise og hjælp.

Kort fortalt tilbyder de dig

 • et job, så du kan anvende alle aspekter af din faglighed i arbejdet med at gøre en forskel for de udsatte og sårbare københavnere, der har allermest brug for hjælp og støtte
 • at blive en del af en arbejdsplads i rivende udvikling, hvor der er fokus på fællesskab og vidensdeling på tværs
 • ansvar og rollen som fast kontaktperson for egne borgere
 • at være en del af og bidrage til et dygtigt og ambitiøst sygeplejefagligt team
 • faglig kompetenceudvikling og udvikling af sygeplejeopgaver, bl.a. via undervisning fra eksterne undervisere og samarbejdspartnere
 • en nærværende og tydelige ledelse, der har fokus på din trivsel og arbejdsmiljøet
 • medindflydelse på tilrettelæggelsen af vagtplaner
 • fleksibiliteten til en spændende karriere og tid til familieliv
 • et socialt fællesskab med engagerede, søde og imødekommende kollegaer, som har højt humør
 • ugentlig vidensdeling, faglig sparring og læring på tværs af teams
 • og selvfølgelig tjenestecykel, uniform og overtøj til al slags vejr – skal du køre længere ture, stiller vi elcykler og -biler med GPS til din rådighed

For at lykkes i jobbet er det vigtig, at du kan se dig selv i de fleste – hvis ikke alle – af nedenstående punkter

 • Du er sygeplejerske med dansk autorisation
 • Du har måske erfaring fra sygehuset fx en medicinsk, kirurgisk eller en psykiatrisk afdeling. Hjemmesygeplejen favner bredt og møder lidt af det hele
 • Du har lyst til relationsarbejde og trives med at følge borgernes udvikling
 • Du er tålmodig og forstår, at det kræver tillid og tryghed for borgeren, for at du kan udføre somatisk og psykisk sygepleje
 • Du har lyst til at arbejde med rehabilitering og palliation til borgere med socialpsykiatriske lidelser, misbrugsproblematikker, kroniske sygdomme og borgere med nedsat funktionsniveau
 • Du sætter en stolthed i at sikre, at de komplekse sygeplejeopgaver udføres med omhu, høj kvalitet og med patientsikkerheden i fokus
 • Du kan lide at arbejde selvstændigt og at komme i borgernes hjem
 • Du formår at koordinere samarbejde med bl.a. praktiserende læger, distriktspsykiatrien, rusmiddelscentre, hospitaler, speciallæger, borgeren og de pårørende
 • Du har lyst til at være mødeleder ved interne faglige samarbejdsmøder og sparringspartner for SSA- og SSH-kollegaer
 • Du har flair for og forståelse for, vigtigheden af at dokumentere din sygeplejefaglige indsats (de bruger Cura). Du vil blive introduceret til Cura og FMK, hvis du ikke på forhånd har kendskab til det

Dine kommende sygeplejerskekollegaer fortæller her, hvorfor de trives i jobbet:

”Det er spændende og både personligt og fagligt udviklende”.

”Jeg er fagligt aldrig alene, og jeg gør faktisk en stor forskel i mit arbejde”.

”Hos os ser vi altid personen før diagnosen hos de udsatte”.

”Vores besøg ligner aldrig hinanden, og derfor er hverdagen altid spændende og udfordrende”.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om fastansættelse på enten 37 timer pr. uge eller mulighed for andet timeantal efter aftale. Arbejdstiden vil være indenfor tidsrummet 7.00-15.30 med arbejde hver fjerde weekend.

Ansættelsen er i Den Sociale Hjemmepleje, der er en del af Socialforvaltningen med arbejdssted i enten Center Nord på Lærkevej 20, 2400 København NV eller Center Syd på Enghavevej 82 C i København SV.

Center Syd dækker områderne: Valby, Kongens Enghave, Vesterbro og Amager. Center Nord dækker områderne: Brønshøj, Vanløse, Husum, Østerbro, Bispebjerg og Nørrebro.

Ved tilbud om ansættelse vil der indhentes straffe- og børneattest. Løn efter overenskomst og principperne vedrørende Lokal Løndannelse.

Spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har brug for yderligere informationer. Ring eller sms til enhedsleder Crista Ejstrup på 3069 7276.

Du kan læse mere via linket, om de ydelser de tilbyder: Den Sociale Hjemmepleje | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).

Søg her senest onsdag den 30. november 2022
Samtaler afholdes løbende, og de venter gerne på den rette kandidat.
Sammen med din motiverede ansøgning bedes du uploade dit CV og relevante uddannelsesbeviser.

Om Den Sociale Hjemmepleje
Vi er en specialiseret hjemme- og sygepleje, der er organiseret i flere enhedsgrupper, herunder dag, aften og nat samt sygepleje og rehabilitering. Vi tilbyder både praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje.

Enhedsleder Crista Ejstrup

3069 727

Søg online her

Center Nord

Lærkevej 20

2400 København N

eller

Center Syd

Enghavevej 82 C

København SV