Skip to main content
3. november 2022

Akademisk medarbejder til Center for Drift, Tilsyn og Jura i Københavns Kommune

Vil du være med til at styrke forebyggelsen af ekstremisme i landets største kommune? Har du stor indsigt i fagområdet og stærke embedsmandskompetencer, så er du måske den nye medarbejder i Center for Drift, Tilsyn og Jura. Center for Drift, Tilsyn og Jura er, som en del af sin opgave med at understøtte arbejdet i […]

Af: Isabella Ravn | Foto:

Vil du være med til at styrke forebyggelsen af ekstremisme i landets største kommune? Har du stor indsigt i fagområdet og stærke embedsmandskompetencer, så er du måske den nye medarbejder i Center for Drift, Tilsyn og Jura.

Center for Drift, Tilsyn og Jura er, som en del af sin opgave med at understøtte arbejdet i Jobcenter København, ansvarlige for forebyggende indsatser mod ekstremisme og social kontrol. De udvikler og implementerer indsatser i samarbejde med jobcenteret, øvrige forvaltninger, civilsamfundsorganisationer, frivillige foreninger og virksomheder. Derudover bidrager de til betjening af det politiske udvalg, borgmesteren og direktionen. Centeret er en del af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centralforvaltning.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

  • løbende udvikling af indsatserne til forebyggelse af ekstremisme i Københavns Kommune i tæt samarbejde med relevante aktører
  • implementering af forebyggende indsatser særligt på skoler og uddannelsesinstitutioner og i civilsamfundet generelt
  • leverandørstyring i forbindelse med implementering af forebyggelsesindsatserne
  • at afholde vidensformidling og opmærksomhedsoplæg vedr. forebyggelse af ekstremisme for primært kommunale medarbejdere og øvrige relevante aktører
  • betjening af direktion, politisk udvalg og borgmester, herunder udarbejdelse af indstillinger, statusopgørelser, mødeberedskaber mv.

Du skal eventuelt også bidrage til løsning af opgaver på centerets øvrige fagområder.

I dit arbejde skal du jonglere med en lang række forskellige opgaver. Du får en bred kontaktflade med tæt kontakt til kolleger i andre centre, øvrige kommunale fagpersoner, civilsamfundsaktører og andre samarbejdspartnere.

Det forventes, at du:

  • har en relevant videregående uddannelse
  • har viden om og erfaring med forebyggelse af ekstremisme, herunder kendskab til lovgivning på området
  • er god til at opbygge netværk og har et kendskab til relevante civilsamfundsaktører i København
  • er en stærk mundtligt og skriftlig formidler
  • arbejder struktureret og er samarbejdsorienteret

De tilbyder
Du får et job, hvor du kommer til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kollegaer i en hverdag præget af tværfaglighed, sparring og med store krav til kvaliteten. Der er gode muligheder for faglig udvikling og samarbejde på tværs både internt i centret og eksternt med jobcentre og andre relevante samarbejdspartnere.

De er en fleksibel arbejdsplads, hvor der er mulighed for hjemmearbejde. Der er kantineordning, frugtordning og diverse sociale arrangementer i løbet af året.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Ansættelse er efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og relevant faglige organisation. Lønnen afhænger af dine kvalifikationer og forhandles efter principperne om Ny Løn.

Forud for eventuel ansættelse er det et krav, at du kan fremvise børneattest og straffeattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Jesper Winther Poulsen på 2444 5987.

Søg her senest mandag den 21. november 2022
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47 eller uge 48.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt.

Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Læs mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen her.

Kontorchef Jesper Winther Poulsen

2444 5987

Søg online her

Bernstorffsgade 17

1577 København V