Skip to main content
17. januar 2024

Skatteministeriet søger en jurist

Er du jurist med solide kompetencer inden for skatteretten og har du lyst til at være med tæt på de politiske beslutninger, så er dette stillingen for dig. Som jurist i Skatteministeriet er du med fra start til slut, når de forhandler internationale aftaler, arbejder med lovgivning, og betjener ministeren.  

Af: Anders Jørgensen | Foto: Pexels

 I Skatteministeriet arbejder de med store tal, store linjer og store ambitioner. De tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Du vil være med til at skabe fundamentet for finansieringen af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer, som vil udvikle dig og styrke dine kompetencer.

Om stillingen

Du vil som jurist i denne stilling arbejde med forhandling af internationale aftaler, ministerbetjening, politikudvikling og forberedelsen af ny lovgivning.

Kontor for International Koordinering koordinerer ministeriets internationale arbejde med henblik på at sikre størst mulig gennemslagskraft. Skatteområdet er i stigende grad under international påvirkning. Der er et øget internationalt samarbejde, især om bekæmpelse af skatteunddragelse og -undgåelse, samtidig med at den nationale skattepolitik skal tilrettelægges indenfor en EU-retslig ramme. Desuden forestår Skatteministeriet løbende forhandlinger af internationale aftaler, der ofte er komplicerede og har stor betydning, både økonomisk og politisk. Endvidere pågår der for nuværende et større arbejde i Skatteministeriet med implementering af OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021.

Du vil skulle bistå i forbindelse med forhandlingen af dobbeltbeskatningsoverenskomster og med at håndtere den lovgivningsproces, der implementerer de indgåede aftaler i dansk ret, ligesom du vil få mulighed for at bidrage til arbejdet med implementeringen af OECD-aftalen. Du vil herudover få mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver relateret til det internationale arbejde, herunder faglig rådgivning om sagernes juridiske og politiske indhold.

Om dig

Du er uddannet cand.jur. eller lignende. Du har mod på en hverdag, hvor du skal håndtere komplekse og udfordrende problemstillinger. Du ønsker at være med til at varetage ministeriets forhandlinger med en stærk faglighed og du har en interesse for at arbejde i et politisk miljø. Du kan både se sammenhængen mellem økonomi, jura og politik og den verden, reglerne efterfølgende skal fungere i. Det vil være en fordel, hvis du allerede har et indgående kendskab til skatteret og/eller er en erfaren forhandler, men hvis du er nyuddannet og har en stor interesse for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster, har de også de helt rette udfordringer til dig.

Kontoret har en bred berøringsflade, og der er derfor behov for, at du har gode samarbejdsevner og mod på at udvikle vores samarbejde og netværk. Endvidere skal du evne at arbejde selvstændigt og trives med selv at kunne præge og udvikle rammerne for dit arbejde. Endelig har du gode formulerings- og kommunikationsevner på dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt.

Arbejd tæt på det, der tæller

I Skatteministeriet arbejder de tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. De bruger alle vores kræfter på at løse en afgørende opgave på en ordentlig måde samtidig med, at de sætter retning og skaber løsninger for Skatteforvaltningen.

De er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. De ved, at den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale.

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og de skal være både dybt fagligt specialiserede og have blik for hele samfundets behov.

I Skatteministeriet hjælper de hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad de gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. De har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har de en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og den daglige sparring medarbejderne imellem, er en forudsætning for, at de kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest den 2. februar 2024. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fg. kontorchef Kristina Ellegaard for internationale forhold på telefon: 72370788.

Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen. Hvis der bliver ledige stillinger i andre kontorer i Lovgivning og Økonomi, kan du også komme i betragtning til dem. Tiltrædelse snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst.

Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.

 

Fakta:

Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’
I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.