Skip to main content
28. december 2023

Harpikshåndbold rykker ud af nye skoleidrætshaller

Folkeoplysningsudvalget i København har besluttet, at der ikke skal spilles harpikshåndbold i kommunens nye skoleidrætshaller.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

Folkeoplysningsudvalget i København har besluttet, at der ikke skal spilles harpikshåndbold i kommunens nye skoleidrætshaller. Aktiviteterne rykkes i stedet til de harpiksegnede haller, hvor haltiderne udvides.

Klistrede gulve, vægge og håndtag skal i fremtiden ikke være et problem i de københavnske skoleidrætshaller. Folkeoplysningsudvalget i København har nemlig besluttet, at der ikke længere skal spilles harpikshåndbold i alle nye skoleidrætshaller.

Frem mod 2032 er der planlagt otte nye skoleidrætshaller til ibrugtagning.

Brugen af harpiks i skolehallerne har i længere tid givet anledning til modstand fra blandt andet skoledere. Det sker, fordi brugen af harpiks er svært at forene med de resterende aktiviteter i skolehallerne.

Folkeoplysningsudvalget har derfor besluttet at rykke harpikshåndbolden ud af nye skoleidrætshaller og ind i byens harpiksegnede haller, hvor man vil udvide haltiderne.

Forperson for Folkeoplysningsudvalget i København, Frederik W. Kronborg (Ø), udtaler:

Jeg er rigtig glad for den enstemmige opbakning til håndbolden i udvalget. Det er vigtigt for mig, at København kan rumme håndbold. Og forhåbentligt vil udvalgets beslutning betyde færre kontroverser fremadrettet.

Københavns Kommune går efter nytår i gang med fordelingen af faciliteter til folkeoplysende foreninger og aftenskoler. Faciliteterne fordeles for to år ad gangen. Og det har derfor stor betydning for fritidslivet, at alle får tildelt de rette faciliteter.

Der vil i den kommende fordeling af haltider blive taget hensyn til, at de yngste harpiksspillere ikke bliver nødt til at rejse på tværs af byen for at kunne udøve deres sport, siger Fredrik Kronborg.

Der er i dag 18 harpikshaller i København fordelt bredt over hele byen.

 

Fakta
  • Harpiks anvendes i håndbold for spillere fra 14 år og opefter både på bredde- og eliteniveau.
  • Ifølge idrætsforbundet, DanskHåndbold, er der endnu ikke andre brugbare løsninger som alternativ til harpiks.
  • Der skal som hovedregel afsættes 1-1½ time til harpiksafrensning forud for anden brug af idrætshallen. Da skolerne kun har én idrætshal, og da denne er fuldt udnyttet fra kl. 08 til 22 i hverdage, kan halvanden times rengøring flere gange om ugen være svært at indpasse uden at fratage tiden fra brugerne.
  • Der er i dag 18 harpikshaller i København.