Skip to main content
27. november 2023

Grønt Gearskifte: 14 offentlige bygherrer vil stille krav om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Københavns Kommune er blandt de offentlige bygherrer, som fremover vil stille krav om, at entreprenører bruger emissionsfrie arbejdsmaskiner.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA CENTER FOR OFFENTLIG-PRIVAT INNOVATION

Metroselskabet, Københavns Kommune, Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune, Middelfart Kommune og Aarhus Vand er blandt de offentlige bygherrer, som fremover vil stille krav om, at entreprenører bruger emissionsfrie arbejdsmaskiner. Det vil føre til mindre CO2-udledning, færre dødsfald og mindre støj.

14 af landets største offentlige bygherrer har netop underskrevet en hensigtserklæring om, at de fremover vil stille som krav, at entreprenører bruger emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter.

Underskrifterne er sat på konferencen Grønt Gearskifte, som er kulminationen på CO-PI’s skaleringsproces ‘Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner’.

Skiftet fra dieseldrevne til emissionsfrie arbejdsmaskiner er godt for klimaet i form af mindre CO2-udledning – og vil også føre til færre dødsfald, hospitalsindlæggelser og mindre støj.

Det viser en ny samfundsøkonomisk analyse, CO-PI har fået foretaget, og som blev præsenteret tidligere i dag.

De 14 bygherrer er:

 • Københavns Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
 • Frederiksberg Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Odense Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Region Hovedstaden
 • Novafos
 • Aalborg Forsyning
 • Aarhus Vand
 • Aarhus Havn
 • Kildedal By
Skaber større skala i efterspørgslen

En skaleringsproces er en metode indført af CO-PI, som samler flere offentlige aktører om en fælles udfordring.

Ved at gå i fælles dialog med markedet skaber de offentlige organisationer større skala i efterspørgslen.

Derved kan private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

Grøn omstilling kræver grøn indstilling

Line Barfod, Teknik- og Miljøborgmester, Københavns Kommune:

Det er supergodt for den grønne omstilling, at der er så bred opbakning til en målrettet indsats for at overgå til fossilfri arbejdsmaskiner. I min egen forvaltning i Københavns Kommune har vi flere projekter, der skal sætte skub i udviklingen. Vi har eksempelvis indført en bonusordning, som belønner eksterne entreprenører for at indsætte emissionsfri arbejdsmaskiner. Og et politisk flertal har i budget 2023 besluttet at tilføre ekstra midler, så de køretøjer og materiel, som kommunen fremover selv indkøber, udelukkende er eldrevne. Jo flere, der bakker op og deltager i indsatsen, desto hurtigere kan vi gennemføre en grøn omstilling af området.

Lasse Frimand Jensen, borgmester, Aalborg Kommune:

En grøn omstilling kræver en grøn indstilling, og her er emissionsfrie arbejdsmaskiner på byggepladserne et vigtigt skridt – også mod et bedre arbejdsmiljø. Som kommune har vi et stort ansvar for at træffe de smarte valg i dag, der kommer de næste generationer til gode. Det gør vi bedst i samarbejde med andre. Vi gentænker løbende vores egne arbejdsgange for at erstatte de fossile brændsler med rene energiformer som el. Hensigtserklæringen om emissionsfrie arbejdsmaskiner er til stor inspiration for det fremtidige arbejde. Næste skridt er at sikre endnu mere grøn strøm, så vi kan stå på mål for fremtidens krav til energi-infrastruktur – også på byggepladserne.

Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg Kommune:

Esbjerg Kommune er klar til at accelerere den grønne omstilling for at nå målet om at være en CO2 neutral kommune i 2030. Derfor skriver vi under på hensigtserklæringen. For på egen hånd kan vi ikke nå i mål. Vi har brug for samarbejder og partnerskaber. Når både private og offentlige aktører går sammen om at efterspørge bæredygtige løsninger, sender vi et klart og utvetydigt budskab til omverdenen. Sammen er vi klar til at sætte barren højt for en mere bæredygtig fremtid.

Karina Topp, adminstrerende direktør, Aarhus Vand:

Aarhus Vand er certificeret inden for fire af FN’s verdensmål, og den grønne omstilling er helt central i vores hverdag. Vi arbejder målrettet på at reducere udledninger fra vores anlægsarbejder. Derfor skriver vi i dag under på hensigtserklæringen om emissionsfrie maskiner. Vi har nu muligheden for at handle samlet med de øvrige offentlige bygherrer i skaleringsprocessen og få skabt den nødvendige bevægelse i markedet, så vi hurtigere kan få flere emissionsfrie maskiner på banen.

Carsten Riis, administrerende direktør, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane:

Hensigtserklæringen er vigtig for Metroselskabet, da den understøtter vores mål om at reducere klimapåvirkningen med 50% fra anlæg af ny metro. Vi ved godt, at vi ikke kan anlægge ny Metro emissionsfrit i morgen, men som en af landets største bygherre har vi en forpligtelse til at præge markedet, så udviklingen går i den rigtige retning. Maskinerne er ikke den største enkeltkilde til CO2 på vores byggepladser, men én af dem man lægger mærke til. Og dermed et vigtigt synligt eksempel på Metroselskabets grønne omstilling.

Forudsætninger for det grønne gearskifte

Pia Gjellerup, direktør i CO-PI, glæder sig over, at så mange forskellige offentlige bygherrer fra hele landet tilslutter sig hensigtserklæringen og vil stille krav om emissionsfrie arbejdsmaskiner.

De offentlige bygherrer er landets største, og leverandørerne ser gerne, at der bliver stillet nye grønne krav. Heldigvis. For stor skala i den offentlige, grønne efterspørgsel og omstillingsparate, innovative virksomheder er de afgørende forudsætninger for det grønne gearskifte. Der ligger alle mulige praktiske udfordringer forude. Men det er muligt, siger Pia Gjellerup.

Konferencen Grønt Gearskifte blev afholdt CO-PI og en række af Danmarks største offentlige bygherrer i Industriens Hus den 23. november 2023.

FAKTA: HENSIGTSERKLÆRINGEN

Som bygherrer har vi ansvar for at minimere byggeriets aftryk på klima og luft- og støjkvalitet og samtidig forbedre nær- og arbejdsmiljø til gavn for borgere og medarbejdere.

Derfor er vores mål en fuldstændig omstilling til emissionsfrie bygge- og anlægsmaskiner. Et af vores mest effektive værktøjer er, at kunne stille krav om emissionsfri anvendelse af arbejdsmaskiner og øvrigt materiel i vores udbud og indkøb.

Vi anerkender, at større maskiner, typisk over 4- 5 tons, er varierende og i nogle tilfælde stadig på prototypeniveau, og at leverandører derfor ikke kan levere eller anvende større emissionsfrie maskiner på kort varsel. ​

Vi anerkender også, at energi-infrastruktur til emissionsfrie arbejdsmaskiner på, og omkring, byggepladser kan være en udfordring.

Vi er opmærksomme på, at der endnu ikke i høj nok grad bliver stillet krav til mindre maskiner og materiel der allerede er tilgængeligt på markedet. Krav om dette er nødvendigt også for at få erfaringer til at implementere emissionsfrie løsninger for de større maskiner.

Hensigtserklæring:

Derfor vil vi nu, i vores egne bygherreorganisationer, gå i gang med at operationalisere hensigterne, så vi senest medio ‘24 kan offentliggøre, hvordan vi konkret vil:

 • Stille krav i konkurrencegrundlag og/ eller kontrakter for at maskiner og øvrigt materiel, som kan leveres og anvendes emissionsfrit til det konkrete projekt og anvendelse, skal være og anvendes emissionsfrit.
 • Efterspørge leverandørens planer for udskiftning fra fossile til emissionsfrie maskiner. Herunder efterspørge dokumentation på, at de emissionsfrie maskiner er i bestilling. Dette vil vi gøre, fordi vi tror på, at en betydeligt større efterspørgsel kan føre til, at producenter omlægger fabrikslinjer til serieproduktion også af de større emissionsfrie maskiner.

For at være sikre på, at vores efterspørgsel fører til ændringer i produktionsleddet, har vi som fælles ambition, at vores samlede indsats vil føre til, at der imellem nu og 2028 bestilles minimum 1000 nye emissionsfrie maskiner.

 • Være en aktiv part i offentlig privat dialog og bidrage til både konkrete løsninger for fx strøm på byggeplads og til et generelt brancheløft for både bygherrer og leverandører, der gør det muligt at implementere nye krav og løsninger.
FAKTA: SAMMEN OM EMISSIONSFRIE ARBEJDSMASKINER

– Der er et stort potentiale for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

– Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune tog i foråret 2022 initiativ til at øge efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner gennem en ny metode: En skaleringsproces.

– I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

– Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

– Gate 21 og WE BUILD DENMARK: Skaleringspartnere og arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.

Besøg projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner