Skip to main content
29. september 2023

Gratis tandpleje til Københavns udsatte er en stor succes

Københavns Socialtandpleje har stor succes med at passe på tænderne hos byens mest udsatte borgere. De oplever, at deres tænder bliver sundere og pænere efter at have besøgt socialtandplejen.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

Københavns Socialtandpleje har stor succes med at passe på tænderne hos byens mest udsatte borgere. De oplever, at deres tænder bliver sundere og pænere efter at have besøgt socialtandplejen. Og det giver dem større overskud og mod på at tale med andre. Det viser ny evaluering.

Københavnere, der lever på gaden, brugere af byens herberger og varmestuer eller socialt udsatte med et misbrug af alkohol eller stoffer har sjældent for vane at gå til tandlæge. Men netop denne målgruppe har et stort behov for tandpleje. I Københavns Kommune er der hjælp at hente hos Socialtandplejen, som har klinikker tre steder i byen.

En ny evaluering viser, at tilbuddet er meget populært. Fra 2021 til 2022 er antallet af borgere der var i et forløb hos Socialtandplejen vokset fra 608 til 1012 borgere. Samtidig har indsatsen stor succes med at forbedre tandsundheden hos brugerne.

Det er fantastisk, at vores socialtandpleje lykkes med at skabe en god sundhedsoplevelse for udsatte københavnerne, som for manges vedkommende har mindre gode erfaringer med at deltage i sundhedstilbud. Borgerne føler sig hørt, set og ikke mindst forstået. Det gør mig rigtig glad, for det er den bedste ros, medarbejderne kan få, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Socialt udsattes virkelighed er lysår fra det, vi andre oplever i hverdagen. For hjemløse borgere kan et rutinemæssigt besøg hos tandlægen føles som et uoverstigeligt projekt. I København står personale klar med støtte og opbakning, så de socialt udsatte borgere møder op hos tandlægen ikke bare første gang, men også ved anden eller måske tredje behandling. Det gør en kæmpe forskel. For når alt andet er kaos, er det en stor hjælp, at vores medarbejdere er med de hjemløse hele vejen fra gaden til klinikken, siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Det fremgår af evalueringen, at borgerne, som benytter tilbuddet, er meget tilfredse med behandlingerne og oplever, at tandlægerne møder dem på en ordentlig og respektfuld måde.

Der er generelt kort ventetid på behandlinger, og akutte tilfælde kommer typisk til samme dag. To af brugerne af socialtandplejen (som ønsker at være anonyme) udtaler:

Tandklinikken tager smerterne alvorligt. Og så er det også godt, at de forstår det, hvis man aflyser på selve dagen, og man ikke får bøder. Det kan variere rigtig meget om man har overskuddet, når man har været hjemløs i mange år. Det er der plads til.

Tandlægen var rigtig sød, og hun fortalte alt, hvad hun lavede. Jeg var dybt overrasket over, at det kunne gå så godt! Altså jeg gik derfra og tænkte ”hvad fanden har du været bange for i alle de år?”

Fakta om Socialtandplejen i København:
  • Socialtandplejen henvender sig især til hjemløse eller brugere af herberger og varmestuer, som pga. særlige sociale problemer ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
  • Socialtandplejen tilbyder bl.a. akut, forebyggende og funktionsopbyggende tandbehandling samt råd og vejledning til vedligeholdelse af behandlingen og den daglige mundhygiejne.
  • For at få adgang til tilbuddet skal man have et CPR-nummer og være berettiget til et dansk sundhedskort. Læs mere om krav her.
  • Den 1. juli 2020 trådte lovgivningen om vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til de mest socialt udsatte borgere i kraft, jf. sundhedsloven § 134 a.
  • Socialtandplejetilbuddet er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Voksentandpleje, imens Socialforvaltningens gadeplansmedarbejdere i Hjemløse- og Udsatteenheden varetager det opsøgende arbejde i forhold til at henvise og følge borgerne til klinikkerne.
  • Socialtandplejetilbuddet har klinikker i Tietgensgade og på Kofoeds Skole samt fra januar 2023 en nyetableret klinik på Mændenes Hjem.