Skip to main content
21. august 2023

Flertal på Københavns Rådhus lægger sig fast på flere metrostop til Nordhavn

Den ydre del af Nordhavn skal bindes bedre sammen med resten af København. Forligskredsen bag Lynetteholm vil udvide metrolinje M4 med to nye metrostationer.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMIFORVALTNING

Den ydre del af Nordhavn skal bindes endnu bedre sammen med resten af København. Forligskredsen bag Lynetteholm vil sætte gang i den proces, der skal udvide metrolinje M4 med to nye metrostationer.

Tæt på 4.000 københavnere kalder allerede Nordhavn for deres hjem, over 9.000 arbejder i bydelen – og endnu flere er på vej de kommende år. Det sætter store krav til udviklingen af den kollektive trafik, så man kan komme nemt, hurtigt og klimavenligt til og fra den nyere bydel.

Metroselskabet har udarbejdet en udredning af to mulige forlængelser af M4, der i dag har endestationen Orientkaj på højbane. Udredningen skal præsenteres for Økonomiudvalget på Københavns Rådhus d. 23. august, men der er allerede flertal for at gå videre med den blå linje blandt Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i København. Det er den samme kreds af partier, der står bag Lynetteholm, og som før sommer præsenterede principaftalen om budget.

Den blå linje forlænger M4 med to stop ved Levantkaj og ved Nordhavn C, så steder som Tunnelfabrikken, Nordhavnstippen og Naturpark Nordhavn blot vil være en gåtur væk. Det næste store skridt, før metrostationerne kan blive en realitet, er en miljøkonsekvensvurdering, som Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen også skal træffe beslutning om at igangsætte.

Citater

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) siger:

”Metroen er for alle – og for mange tusinder er den en fast følgesvend i løbet af dagen, når vi skal nemt og hurtigt fra A til B. Derfor skal vi udbygge metroen, så endnu flere københavnere kan få gavn af vores mest klimavenlige transportform i bydelene. København vokser, og 35.000 vil kalde Nordhavn for deres hjem i fremtiden. Det kalder på ansvarlige beslutninger nu – så vi sikrer, at metroen kan følge med det stigende antal beboere i området.”

Børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K) siger:

”Vi kan simpelthen ikke få Metro nok. Vi er ellevilde med Metroen og den nye Metrostrækning og de nye stationer. Den nye Metrostrækning i Nordhavn er med til at styrke den samlede Metro. Vi konservative har en vision om, at man skal kunne komme hvor som helst i København på under en halv time – og et stort metronet knytter netop bydele sammen og giver os københavnere flere og nye muligheder. Nu skal vi have koblet Rigshospitalet, Brønshøj og Husum på Metronettet. Metro får København til at fungere i hverdagen.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) siger:

”God mobilitet er afgørende for at få en storby til at hænge sammen. Når vi bygger nye bydele i København, skal der selvfølgelig være nem adgang til offentlig transport, så vi reducerer behovet for en bil. Med en forlængelse af metrolinjen til Nordhavn kobler vi den nye bydel sammen med resten af byen – og samtidig får københavnere i hele byen bedre adgang til bl.a. Nordhavn Naturpark og det kreative miljø omkring Tunnelfabrikken.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) siger:

”Nordhavnsmetroen giver adgang til den vilde natur på Nordhavnstippen, de kommende boldbaner i ydre Nordhavn og Københavns nordligste kyst. Til glæde for alle københavnere, og vores mentale og fysiske trivsel. Klimavenlig offentlig transport er en central del af SF’s vision om grøn byudvikling. Derfor skal vi udvide metronettet til alle bydele. København skal være sundere, renere, grønnere og bedre forbundet – til glæde for os alle sammen – og for kloden.”

Beskæftigelse- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) siger:

“Med metroen er København blevet en rigtig storby. I de kommende år vokser vores nyeste bydele med boligområder og arbejdspladser for tusindvis af københavnere. En udbygning af metroen er derfor afgørende for at vores hovedstad hænger sammen og forbinder mennesker, job og bydele med hinanden. Det sikrer vi nu ved at forlænge M4 på Nordhavn.”

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF) siger:

”Uanset Metro-forligspartiernes forskelligheder, så er der tale om endnu en god beslutning. Og i DF ser vi frem til kommende nye Metrolinjer til bl.a. Brønshøj og også gerne hospitals-Metro til de større hospitaler i Herlev, Rigshospitalet, Bispebjerg og Hvidovre. Politik kan være inspirerende og effektivt, men også skuffende. Det sidste er tilfældet, når nogle partier påstår, at de kæmper for bedre kollektiv trafik, men alligevel stemmer imod mere Metro.”

Fakta
 • Metroselskabet har udredt to mulige metrolinjer – en rød og blå linje. Rød linje har tre stationer: v/Levantkaj, v/Krydstogtkaj og v/Fiskerikaj. Blå linje har to stationer: v/Levantkaj og v/Nordhavn C. Begge linjer friholder Nordhavnstippen for metrobyggeri.
 • Et flertal bestående af forligskredsen bag Lynetteholm vil gå videre med det blå hovedforslag, som Økonomiforvaltningen vurderer, har den bedste balance mellem økonomi, CO2-udledning, byrum og arealanvendelse.
 • Beslutningen skal træffes i Økonomiudvalget d. 23. august og i Borgerrepræsentationen d. 21. september, som samtidig skal godkende igangsættelsen af en miljøvurderingsproces af den valgte linje.
 • Den endelige beslutning om finansiering og anlæg af metrolinjen vil forventeligt skulle ske i 2024/2025 på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og en offentlig høring.
 • By & Havn har jf. ”Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen” fra 2014 allerede afsat 1 mia. kr. i sit langtidsbudget til etablering af metroforlængelsen i Nordhavn. For at finansiere blå hovedforslag, skal der forventeligt findes yderligere ca. 0,9 mia. kr., mens det for den røde variant gælder ca. 2,4 mia. kr. ekstra.
 • Metrolinjen til Ydre Nordhavn forventes færdig i 2030. Den skal på sigt betjene de ca. 35.000 beboere og 28.000 arbejdspladser, som forventes for Nordhavn, når bydelen er færdigudviklet i 2062.
 • Metroselskabets beregninger viser, at etablering af blå linje medfører ca. 23.000 flere passagerer i hele metrosystemet på et hverdagsdøgn i 2062. For de specifikke stationer viser beregningen, at ca. 4.000 vil stige på stationen v./Levantkaj og ca. 12.000 v./Nordhavn C på et hverdagsdøgn i 2062.
Kontakt
 • Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressemedarbejder Julie Bender Thomsen, 23376077 og t53e@kk.dk
 • Børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K), tlf. 23488012
 • Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), via pressetelefon 23828082
 • Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) via pressechef Anders Reinholdt Jonssen, tlf. 23448363
 • Beskæftigelse- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V), tlf. 30919800
 • Gruppeformand Finn Rudaizky (DF), tlf. 60101034
 • Ole Birk Olesen (LA), tlf. 61625176