Skip to main content
4. maj 2023

Flere skal tage del i vagtarbejdet på hospitalerne

Region Hovedstaden er på vej med et forslag, der skal hjælpe de sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og jordemødre, der har mange vagter i weekender og på helligdage.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA REGION HOVEDSTADEN

Region Hovedstaden er på vej med et forslag, der skal hjælpe de sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og jordemødre, der har mange vagter i weekender og på helligdage. En del af de kolleger, som primært har dagvagter på hverdage, skal fremover deltage i vagtarbejde i weekender og på helligdage.

Region Hovedstaden ønsker en bedre fordelingen af vagtarbejdet på hospitalerne. Vagter i weekender og på helligdage skal med et forslag til nye principper fordeles blandt flere, end tilfældet er i dag.

Regionens øverste MED-udvalg, der består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, skal drøfte forslaget d. 10. maj. På baggrund af denne drøftelse ventes direktørerne for alle hospitalerne i Region Hovedstaden i maj at træffe en beslutning om en bedre fordeling af vagtarbejdet. ​

Når vagterne bliver fordelt på flere, vil det styrke arbejdsmiljøet for de mange, fortæller regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).​

”Vores borgere og patienter har brug for, at der er sundhedspersonale på vagt på alle tider af døgnet hele året. En del af vores medarbejdere har mange weekendvagter, og vi vil gerne tilbyde en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vi ønsker et sundhedsvæsen, hvor medarbejderne trives og har lyst til at gøre livslang karriere,” siger han.

Lars Gaardhøj understreger samtidig, at medarbejdere, der primært har dagvagter, allerede udfører et vigtigt stykke arbejde. Dog er der behov for en ændring, så dem med meget vagtarbejde på f.eks. sengeafsnit, fødegange og akutmodtagelser, får mere hjælp, lyder det fra regionsrådsformanden.

Hvis forslaget bliver indført, vil det betyde, at en del sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og jordemødre, som primært har dagarbejde mandag til fredag, skal have mindst 18 weekend- og helligdagsvagter om året. Det svarer til to vagter hver sjette weekend.

Ændringen vil i første omgang gælde for nyansatte, og i foråret 2024 for allerede ansatte.​

En nødvendig omstilling

Hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital Anne Jastrup udtaler sig på vegne af hospitalsdirektørkredsen, og hun kalder det for en nødvendig ændring.

”En af sundhedsvæsenets største udfordringer lige nu er personalemangel. Der er ikke én enkelt løsning på den udfordring, men en del af løsningen er at se på, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet. Her spiller vagtarbejdet ind. En bedre fordeling af vagter vil skabe et bedre arbejdsmiljø for flere. For en del af vores medarbejdere kan det blive en svær omstilling, men samtidig vil der være mange, som får mulighed for at få færre weekendvagter end i dag,” siger hun og fortsætter:

”Vi har en særlig udfordring i forhold til mangel på sygeplejersker, jordemødre og social- og sundhedspersonale, og her er der et stort potentiale i at forbedre arbejdsmiljøet ved at fordele vagtarbejdet bedre. Til en start er det derfor disse tre faggrupper vi fokuserer på.”

Såfremt forslaget bliver indført, skal der være plads til en grundig dialog i alle afdelinger om, hvordan principperne om vagtarbejde i praksis gennemføres.

”Det er enormt vigtigt, at vi får en lokal dialog om vagtdeling på hospitalerne. Både fordi det skaber tryghed blandt medarbejderne, og fordi vi skal sikre, at vi får taget højde for afdelingernes forskellighed. Vi skal bl.a. have fokus på, at personale med specialiserede kompetencer, der er nødvendige til tidskritisk behandling, fortsat skal være til stede i ambulatorierne,” siger hun.

Hospitalsdirektør Anne Jastrup understreger, at de medarbejdere, som skal til at have weekendvagter, får oplæring, så de er klædt på til opgaven.

Hvis principperne bliver indført, vil hospitalsdirektørerne på et senere tidspunkt drøfte med medarbejderrepræsentanter, om der er andre faggrupper, der skal omfattes.

Der er allerede flere hospitalsafdelinger i regionen, hvor medarbejdere, der primært har vagter i hverdagene, også har vagter i weekender og på helligdage på et andet afsnit i afdelingen.

Fakta

Forslaget lægger op til følgende:

  • ​Sygeplejersker, jordemødre og social- og sundhedspersonale i vagtfrie eller vagtlette funktioner i kliniske afdelinger skal tage minimum 18 vagter om året i weekender og på helligdage. Det svarer til to vagter hver sjette weekend.
  • Det vil omfatte nyansatte sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og jordemødre, der ansættes i stillinger opslået fra og med den 1. juni 2023.
  • Allerede ansatte vil blive omfattet senest fra maj 2024.
  • Vagtarbejdet skal udføres på et afsnit inden for samme afdeling. Fx på en afdeling, hvor der både er et sengeafsnit og et ambulatorium. Alle får nødvendig oplæring.
  • Regionen vil også se på, om principperne skal omfatte flere faggrupper, og det sker tidligst i andet halvår af 2024.
  • Idéen til forslaget udspringer af regionens plan for fastholdelse og rekruttering ”Det handler om arbejdsliv.”