Skip to main content
30. november 2022

Borgerne vil se os mere på cykelstierne – og det kommer de til

Fremover vil borgere i Københavns politikreds oftere møde cyklende betjente især i myldretiden, ligesom de vil støde på mere information om regler og god cykeladfærd.

Af: Daniel Svendsen | Foto:

Fremover vil borgere i Københavns politikreds oftere møde cyklende betjente især i myldretiden, ligesom de vil støde på mere information om regler og god cykeladfærd. Begge initiativer udspringer direkte fra vores borgerråd.

Der sker – heldigvis – relativt få alvorlige ulykker, hvor cyklister er involveret, særligt når man tænker på det samlede antal cyklister og trængslen på cykelstierne i Københavns politikreds. Men når uheldet er ude, er bløde trafikanter som cyklister ekstra udsatte og de udgør ca. halvdelen af alle de dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikulykker i politikredsen. Derfor har Københavns Politi det seneste halve år sat ekstra fokus på sikkerheden for cyklister og har bl.a. bedt borgerne om forslag til, hvordan vi sammen kan skabe en bedre adfærd på cykelstierne og dermed øge trygheden og sikkerheden. Vi har fået mange gode forslag, ideer og indsigter – både på vores borgerråds hjemmeside, til et borgerrådsmøde og i en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Noget af det, der går igen, er et ønske om, at vi er mere synlige på cykelstierne.»Vi har i borgerrådet fået borgernes blik på, hvordan vi sammen kan gøre det mere trygt og sikkert at cykle. Noget af det, der fylder for mange, er et ønske om, at vi er mere til stede blandt cyklisterne for at se og påtale andre forseelser end dem, vi typisk ser ved vejkryds. Det er et rigtig godt indspark, som vi har taget til os,« siger politidirektør Anne Tønnes. Konkret vil nærpolitiet derfor fremadrettet patruljere på cykel flere gange om ugen. Det vil bl.a. være i myldretiden, hvor der er trængsel på cykelstierne, men også på andre tidspunkter af døgnet. Tiltaget er et supplement til vores klassiske cykelindsatser, hvor vi typisk står ved vejkryds med udfordringer og giver bøder og påbud til dem, der overtræder reglerne og skaber farlige eller uhensigtsmæssige situationer. Desuden øremærker vi flere uger om året til større målrettede cykelindsatser. Det kunne fx være med særlig fokus på cykeladfærd og sikkerhed på skoleveje i forbindelse med skolestart eller lys på cyklerne, når vi – som nu – bevæger os ind i vintermånederne. Ud over den øgede tilstedeværelse på cykelstierne vil Københavns Politi også skrue op for informationen om færdselsreglerne for cyklister. Også det sker på baggrund af en efterspørgsel fra borgerne. »Borgerne opfordrer os også til at øge fokus på færdselsreglerne og peger på, at mange forseelser blandt cyklister kan skyldes cyklisters manglende kendskab til reglerne og en manglende forståelse for, hvordan man som cyklist kan være til gene for andre,« siger Anne Tønnes. 

Fakta: Københavns Politis borgerråd

Københavns Politi etablerede sit borgerråd, hvor vi beder om borgernes input til konkrete emner, i 2021. Borgere i politikredsen har siden juni i år kunnet give deres ideer, oplevelser og erfaringer om sikkerhed for cyklister og god cykeladfærd på vores borgerråds hjemmeside, til et borgermøde og i en spørgeskemaundersøgelse. Fra 2023 vil det især være de fysiske borgerrådsmøder, hvor vi møder borgerne ansigt til ansigt og får deres input, som vi vil fokusere på. Københavns Politi planlægger endnu et møde med cyklisterne på dagsordenen først i det nye år. Rammen vil dog være ny, da vi forventer at holde det i samarbejde med en af kommunerne i vores politikreds og derfor fokusere på lokale forhold i kommunen. Mere info om arrangementet sendes ud omkring årsskiftet.