Skip to main content
3. januar 2024

200.000 kroner til Håb i Psykiatrien

Sol og Strand-fond skaber et lyspunkt for psykiatriske patienter. Donation medvirker til at realisere projektet ”Kulturbesøg i psykiatrien”.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA FONDEN SOL OG STRAND

Sol og Strand-fond har skabt et lyspunkt for psykiatriske patienter. Donation medvirker nemlig til at realisere projektet ”Kulturbesøg i psykiatrien”.

Der var stor taknemmelighed hos formand Lotte Frost Jørgensen, da hun modtog beskeden om, at ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” har besluttet at donere 200.000 kroner til Håb i Psykiatrien.

Jeg blev i den grad glædeligt overrasket – det er en donation, der virkelig betyder meget for vores projekt, siger hun.

Med pengene er det muligt at afholde en række kulturbesøg og minikoncerter på psykiatriske sengeafsnit og ambulatorier i hele Danmark i løbet af 2024. Håbet er at sikre finansiering til at afholde i alt 200 arrangementer i løbet af 2024.

Musik, sang og lyrik kan noget helt særligt – det kan aflede patienter fra symptomer og lindre den mentale smerte. Samtidig bliver der skabt et fællesskab blandt patienterne på afdelingen, hvilket er værdifuldt, da vi ved, at mange psykiatriske patienter har svært ved at skabe nye relationer eller at indgå i sociale sammenhænge, siger Lotte Frost Jørgensen, der forventer, at mellem 1400 og 2000 patienter vil få glæde af kulturbesøgene.

Efterspørger aktiviteter

”Håb i Psykiatrien” blev stiftet i 2018 af Lotte Frost Jørgensen, der gennem sit tidligere arbejde i psykiatrien gentagne gange havde oplevet, at patienterne efterlyste meningsfyldte aktiviteter, mens de var indlagt.

Det er ikke manglende vilje fra personalets side, men psykiatrien er presset på alle fronter – både økonomisk og personalemæssigt. Jeg funderede over, at der burde være nogen, som rejste penge til psykiatrien for at imødekomme ønsket om aktiviteter, fortæller Lotte Frost Jørgensen.

Men ingen tog imidlertid initiativet, og derfor så hun til sidst ingen anden udvej end at tage teten og etablere foreningen, som i dag tilbyder en langt række indsatser – blandt andet MotionsCaféer og mikrodonationer, som giver mulighed for at afholde arrangementer, udflugter, indkøbe spil og instrumenter – alt sammen tiltag der skaber grobund for samvær og fællesskaber.

Alene i 2022 nåede foreningens indsatser ud til omkring 7.000 mennesker, og Lotte Frost Jørgensen er glad for, at hun i 2018 fulgte sit hjerte og stiftede foreningen.

Foreningens arbejde giver mere og mere mening for mig. Jeg følte ikke, at jeg kunne hjælpe patienterne tilstrækkeligt, da jeg var i psykiatrien, men det føler jeg, at jeg kan, hvor jeg er nu. Når jeg hører om, hvilken betydning det har for patienterne, det vi laver, bliver jeg rørt og glad, siger hun.

En drøm er gået i opfyldelse

Ægteparret Margit og Kjeld Andersen etablerede i 1979 Sol og Strand Feriehusudlejning A/S. Parret har nu overdraget ejerskabet til en fond ud fra et ønske om dels at bevare og udvikle virksomheden på danske hænder og dels at støtte velgørende og lokale formål.

Med denne fond har vi sikret en fremtid for Sol og Strand Feriehusudlejning, som vi altid har betegnet som vores ”tredje barn”, og samtidig har vi realiseret vores drøm om at medvirke til at gøre en forskel for andre, lyder det fra Kjeld Andersen.

 

Det er glædeligt for os, at vi kan støtte en organisation som ”Håb i Psykiatrien”, som forsøger at skabe lyspunkter i patienternes ofte tunge hverdag. Vi håber, at vi med denne donation formår at skabe gode oplevelser og tænde glimt af glæde og håb i psykiatrien, siger Margit Andersen.

Sammenlagt har fonden i år doneret knap tre millioner kroner, og forventningen er, at dette beløb vil stige i fremtiden.

Fonden er en ledestjerne for de ansatte i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, og vi ønsker at gøre en forskel i forhold til vores omverden ved at støtte lokale og velgørende formål. Jo bedre vi gør det i Sol og Strand, des større betydning har det for fondens og dens virke, siger Per Dam, der er administrerende direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S.

Fakta om Håb i Psykiatrien:
Håb i Psykiatrien er en velgørende og almennyttig forening, der har til formål at arbejde for bedre vilkår for psykiatriske patienter. Foreningen er finansieret af puljer, fonde, medlemskaber og private donationer. Foreningens bestyrelse og formandskab er udelukkende drevet af frivillige kræfter.

Fakta om Fonden Sol og Strand:
Følgende foreninger og organisationer har i december 2023 modtaget støtte fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”:
Q-Værk, Bedre Psykiatri, Håb i Psykiatrien, ADHD-Foreningen, Foreningen Cancerramte Børn, For Lige Vilkår, Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, Børnesagens Fællesråd, Børnelejren Langeland, LøkkeFonden, LifeBoard, Sjældne Diagnoser, Selvhjælp for Mænd, Blåvand/Ho Borgerforening, Hydrabadfonden, BROEN Lolland, Race for Oceans, Raise for Kids, SMILfonden og Børns Voksenvenner.

Formand for Håb i Psykiatrien, Lotte Frost Jørgensen. Pressefoto: Fonden Sol og Strand